Mobiele menu

Young Onset Dementia- INCLUDED (YOD-INCLUDED)

Doel

Het consortium YOD-INCLUDED heeft als doel om meerdere kennisvragen van de wetenschapsagenda dementie op jonge leeftijd te beantwoorden. Hiermee wil YOD-INCLUDED de tijdige herkenning van dementie op jonge leeftijd, het onderzoeken van oorzaken, de diagnostiek, maar ook zorg en behandeling gedurende het hele traject van de fase van eerste symptomen tot en met de laatste levensfase te verbeteren. 

Aanpak

We gaan een in de wereld unieke groep van onderzoeksdeelnemers van jonge mensen met een dementie en hun naasten samenstellen en die jaren volgen. Dit levert een schat aan gegevens op het gebied van o.a. gedrag, taal, rijvaardigheid, erfelijke en genetische factoren, gegevens van hersenenonderzoek na overlijden en gegevens betreffende gezamenlijke besluitvorming.

Verwachte resultaten

Op deze manier wordt een significante bijdrage geleverd aan het bevorderen van de kwaliteit van leven van deze groep patiënten en hun naasten. 

Meer informatie

Producten

Titel: YOD-RiSoCo: Sociale Cognitie en Risicovol (Rij)Gedrag vij Young-Onset-Dementie
Auteur: F Gelmers, R Huitema, M Scheenen, B van Munster, J Spikman
Link: https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7128443046769090561/
Titel: Zorg en ondersteuning direct na de diagnose bij dementie op jonge leeftijd: een overzicht van de huidige situatie in Nederland
Auteur: Hanna Bodde
Titel: YOD-INCLUDED: an innovative and unique research program focusing on people with young-onset dementia and their families
Auteur: Rianne de Heus, Netherlands; Christian Bakker, Netherlands; Yolande Pijnenburg, Netherlands; Raymond Koopmans, Netherlands; on behalf of the YOD-INCLUDED consortium, Netherlands
Link: https://www.youtube.com/watch?v=5ep04ZULdmE
Titel: The pre-diagnostic phase of young-onset dementia: a scoping review
Auteur: Charles David, Netherlands; Stevie Hendriks, Netherlands; Sebastian Köhler, Netherlands; Marjolein de Vugt, Netherlands
Titel: Understanding the Dutch landscape of dedicated post-diagnostic care in young-onset dementia
Auteur: S van Westendorp, Netherlands; Cynthia Hofman, Netherlands; Merwin Mortier, Netherlands; Britt Appelhof, Netherlands; Paula Gerring, Netherlands; Rianne de Heus, Netherlands; Kirsten Peetoom, Netherlands; Christian Wallner, Netherlands; the YOD-Included Consortium, Netherlands; Christian Bakker, Netherlands; Raymond Koopmans, Netherlands
Link: https://www.youtube.com/watch?v=IMy8tkI7Egg
Titel: Needs of individuals, dyads and families living with young-onset dementia explored by phase in the disease process, setting, and subtype of dementia: a scoping review
Auteur: Maud Ritzen, Netherlands; Kirsten Peetoom, Netherlands; Christian Bakker, Netherlands; Marjolein de Vugt, Netherlands
Titel: Needs and perspectives of people with young-onset dementia and their caregivers regarding post-diagnostic care and support: a national survey in the Netherlands
Auteur: Authors: Merwin Mortier, Netherlands; Britt Appelhof, Netherlands; Sophie van Westendorp, Netherlands; Cynthia Hofman, Netherlands; Rianne de Heus, Netherlands; Kirsten Peetoom, Netherlands; Marjolein de Vugt, Netherlands; Janne Papma, Netherlands; Jan Oyebode, United Kingdom; Christian Bakker, Netherlands; Raymond Koopmans, Netherlands
Titel: A neuropsychological toolkit for the diagnosis of young-onset dementia
Auteur: Marie-Christine van der Glind
Titel: The current status of care and support directly following the diagnosis of young-onset dementia in the Netherlands
Auteur: Hanna Bodde, Netherlands; Jackie Poos, Netherlands; the YOD-INCLUDED Consortium, Netherlands; Christian Bakker, Netherlands; Janne Papma, Netherlands

Kenmerken

Projectnummer:
10510032120002
Looptijd: 35%
Looptijd: 35 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.T.C.M. Koopmans
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum