Mobiele menu

Young Onset Dementia- INCLUDED (YOD-INCLUDED)

Projectomschrijving

Het consortium 'dementie op jonge leeftijd' heeft als doel om meerdere kennisvragen van de wetenschapsagenda dementie op jonge leeftijd te beantwoorden ten einde de tijdige herkenning van dementie op jonge leeftijd, het onderzoeken van oorzaken, de diagnostiek, maar ook zorg en behandeling gedurende het hele traject van de fase van eerste symptomen tot en met de laatste levensfase te verbeteren. Op deze manier wordt een significante bijdrage geleverd aan het bevorderen van de kwaliteit van leven van deze groep patiënten en hun naasten. We gaan een in de wereld unieke groep van onderzoeksdeelnemers van jonge mensen met een dementie en hun naasten samenstellen en die jaren volgen. Dit levert een schat aan gegevens op het gebied van oa. gedrag, taal, rijvaardigheid, erfelijke en genetische factoren, gegevens van hersenenonderzoek na overlijden en gegevens betreffende gezamenlijke besluitvorming. Hiermee gaan we de zorg voor en na de diagnose verbeteren in de gehele zorgketen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het consortium 'dementie op jonge leeftijd' heeft als doel om meerdere kennisvragen van de wetenschapsagenda dementie op jonge leeftijd te beantwoorden ten einde de tijdige herkenning van dementie op jonge leeftijd, het onderzoeken van oorzaken, de diagnostiek, maar ook zorg en behandeling gedurende het hele traject van de fase van eerste symptomen tot en met de laatste levensfase te verbeteren. Op deze manier wordt een significante bijdrage geleverd aan het bevorderen van de kwaliteit van leven van deze groep patiënten en hun naasten. We gaan een in de wereld unieke groep van onderzoeksdeelnemers van jonge mensen met een dementie en hun naasten samenstellen en die jaren volgen. Dit levert een schat aan gegevens op het gebied van oa. gedrag, taal, rijvaardigheid, erfelijke en genetische factoren, gegevens van hersenenonderzoek na overlijden en gegevens betreffende gezamenlijke besluitvorming. Hiermee gaan we de zorg voor en na de diagnose verbeteren in de gehele zorgketen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10510032120002
Looptijd: 23%
Looptijd: 23 %
2023
2027
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
prof. dr. R.T.C.M. Koopmans
Verantwoordelijke organisatie:
Radboud Universitair Medisch Centrum