Mobiele menu

Young Peacebuilders

Projectomschrijving

MDT-reis

Een inclusieve samenleving begint bij jezelf! Dat is het idee achter Young Peacebuilders. In deze MDT worden jongeren uitgedaagd om vanuit hun eigen passies, talenten en ervaringen een eigen project te bedenken over vraagstukken van vrede en veiligheid en deze uit te voeren in hun lokale omgeving.  Zo kunnen zij bijdragen aan meer vrede en veiligheid in een samenleving waarin iedereen meetelt.

De deelnemers starten met een opleiding tot Young Peacebuilder, waarin ze alles leren over leiderschap, conflicthantering, projectmatig werken en vredeswerk in Nederland. Daarna bereiden zij zich voor op hun persoonlijke sociale missie en doen zij onderzoek naar gebreken in de vrede en veiligheid in hun omgeving. Ze bedenken zelf een plan dat zij in 5 maanden gaan realiseren in hun eigen community. Ook geven zij advies over landelijke vredes- en veiligheidsvraagstukken aan het Vredespaleis   en Unesco. Daarbij worden zij gekoppeld aan lokale en landelijke netwerken.  Het realiseren van de eigen, lokale projecten gebeurt onder begeleiding van trainers en coaches.

Het traject eindigt met een bijeenkomst van alle Young Peacebuilders uit het land en een diploma-uitreiking in het Vredespaleis. Daar geven zij een landelijk vredesadvies.

Betekenis

  • Voor jongeren

Het doel van Young Peacebuilders is om jongeren te empoweren, participatie in de samenleving te stimuleren en de verbinding met anderen te vergroten om vrede en inclusie in de samenleving te realiseren. Hiermee kunnen jongeren hun passies, talenten en ervaringen inzetten. Onder meer door hun ideeën te realiseren, wordt er naast talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap actief bijgedragen aan maatschappelijke uitdagingen van vrede en veiligheid in hun eigen community en op landelijk niveau. De overtuiging hierbij is dat een inclusieve samenleving bij jezelf begint, om vervolgens je directe omgeving te kunnen beïnvloeden en daarmee bij te dragen aan wereldvrede.

Jongeren ontwikkelen hun talenten, gaan uitdagingen aan en doen vaardigheden op, bijvoorbeeld in conflictbeheersing, leiderschap en projectmatig werken. Hun zelfvertrouwen groeit en ook het verantwoordelijkheidsgevoel voor hun omgeving. Zij ontmoeten bijzondere leeftijdsgenoten, waarmee ze een leuke tijd beleven. Samen dragen zij bij aan meer vrede en veiligheid in een inclusieve samenleving.  Bovendien bouwen ze aan een netwerk om ook buiten dit project actie te ondernemen.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Young Peacebuilders is ontwikkeld in een internationaal samenwerkingsverband met de jongerenorganisatie Fryshuset. Het is een investering in lokale communities, wat actief, betrokken burgerschap stimuleert.  Door jongeren te betrekken bij het werk voor vrede en conflictpreventie helpen zij ook mee extremisme te bestrijden. Daardoor zullen zij zich minder aangetrokken voelen tot een gewelddadige omgeving. Young Peacebuilders dragen op termijn bij aan een veiliger samenleving, zonder angst, polarisatie en geweld.

Doelgroep

Jongeren van 17 t/m 24 jaar

Regio

Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Korte samenvatting projectplan (max. 200 woorden) Het doel van Young Peacebuilders is om jongeren te empoweren, participatie in de samenleving te stimuleren en de verbinding met anderen te vergroten om vrede en inclusie in de samenleving te realiseren. Hiermee kunnen jongeren hun passies, talenten en ervaringen inzetten. Onder meer door hun ideeën te realiseren, wordt er naast talentontwikkeling en persoonlijk leiderschap actief bijgedragen aan maatschappelijke uitdagingen van vrede en veiligheid in hun eigen community en op landelijk niveau. De overtuiging hierbij is dat een inclusieve samenleving bij jezelf begint, om vervolgens je directe omgeving te kunnen beïnvloeden, en daarmee bij te dragen aan wereldvrede. Het traject start met een opleiding tot Young Peacebuilders (3 modules, 3 bijeenkomsten, 3 weekenden). Jongeren ontwikkelen skills en tools in leiderschap, conflicthantering en projectmatig werken en bewustwording van de aard van conflicten en vredeswerk in Nederland. Ze bereiden zich daarna voor op hun persoonlijke sociale missie en ontwerpen een idee door onderzoek naar zichtbare en onzichtbare gebreken van vrede en veiligheid in hun omgeving. Opeenvolgend gaan ze gedurende 5 maanden hun idee realiseren in hun eigen community. Ook geven jongeren advies over landelijke vraagstukken van vrede en veiligheid met Vredespaleis & Unesco en worden ze gekoppeld aan lokale en landelijke netwerken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004047
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
A. Bredenhorst
Verantwoordelijke organisatie:
125Procent