Mobiele menu

Young Talent Program

Wat houdt het project in? 

Het Rode Kruis biedt jongeren, in samenwerking met Award Nederland, een internationaal talentprogramma aan. De deelnemers werken, gecoacht door een Talent coach, zo zelfstandig mogelijk op drie gebieden aan hun persoonlijke doelen: Sport, Individueel talent en Vrijwilligerswerk.  Binnen het Rode Kruis kunnen zij praktijkervaring opdoen met vrijwilligerswerk en hun talent ontwikkelen door aan de slag te gaan als hulpverlener, techneut, leidinggevende, projectcoördinator, voorlichter, communicatiekracht of als begeleider van EHBO-activiteiten voor kinderen. In deze proeftuin ontwikkelen en beschrijven de initiatiefnemers de coaching door de Talent coaches (peer-to-peer-education), zodat er aan het einde een praktische toolkit is gevuld. Hiermee kan het programma tegen beperkte kosten grootschalig worden ingezet. Uiteindelijk moeten alle lokale afdelingen zelfstandig met dit beproefde programma aan de slag gaan, zodat het zich als een olievlek binnen het Rode Kruis kan verspreiden.

Doelen/beoogd resultaat 

  • Voor de jongeren 

Jongeren (15-18) hebben een beter beeld van hun talenten, zodat zij gerichter kunnen kiezen in welke rol zij binnen het Rode Kruis aan de slag willen. Als Talentcoach (18 tot 30 jaar) krijgen jongeren de kans om coachingsvaardigheden te ontwikkelen of ervaring op te doen als projectmedewerker.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving 

De pilot laat zien wat er wel werkt en niet werkt. Op basis daarvan kan een programma ontwikkeld worden waarmee lokale Rode Kruis-afdelingen zelfstandig aan de slag kunnen. Zo kan het programma tegen beperkte kosten grootschalig worden ingezet. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren motiveren om zich in te zetten voor de maatschappij?
  • Wat voor begeleiding hebben de jongeren nodig?
  • Wat is de beste manier om dit project onder jongeren te promoten?

Doelgroep

Jongeren 15 tot 18 jaar als deelnemer; jongeren 18 tot 30 jaar als coach 

Regio 

Regio Utrecht 

Meer informatie

Kenmerken

Projectnummer:
743001218
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. de Hulster
Verantwoordelijke organisatie:
Rode Kruis District Utrecht