Youngsterdam

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Jongeren komen in actie voor een ander, vanuit hun eigen ideeën en talenten. Dat staat centraal bij Youngsterdam. Ze werken samen, verkennen hun eigen mogelijkheden en brengen die in de praktijk. Aan de hand van een wervende game gaan jongeren eerst op een interactieve manier met elkaar in gesprek over de maatschappelijke uitdagingen in Amsterdam. Vervolgens kunnen ze kiezen uit twee trajecten. Kiezen ze voor Brede Talentontwikkeling, dan worden individuele jongeren gekoppeld aan een van de lopende sport- en maatschappelijke projecten. De match wordt gemaakt op basis van de persoonlijke leerdoelen, interesses en talenten van de jongeren. Wanneer jongeren kiezen voor het traject Youth Organizing, kiezen ze in groepen van 10-20 personen hun eigen challenge, zoals ‘Bezorg 150 eenzame ouderen uit Watergraafsmeer een leuke dag’. Ze voeren zelf de regie over de invulling van de challenge en zijn ze ook zelf verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering ervan. 

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor de jongeren

Kwetsbare jongeren ontdekken hun eigen talenten en ontwikkelen ‘21st century skills’. Ze krijgen zelfvertrouwen en waardering voor hun inzet en ervaren welke positieve invloed ze kunnen uitoefenen op hun eigen (leef)omgeving. Ze raken gemotiveerd om een positief rolmodel te zijn in de wijk. De jongeren krijgen een onkostenvergoeding per dagdeel, (sport)outfit, certificaat en een attentie op maat.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties krijgen de mogelijkheid om jongere vrijwilligers aan zich te binden, nieuw aanbod te genereren en vernieuwend te werken. Daarmee dragen de jongeren tijdens de MDT en ook daarna bij aan de bevordering van sociale insluiting in Amsterdam. 

Onderzoeksvragen voor het concept MDT

  • Hoe kunnen we jongeren interesseren voor de MDT?
  • Welke beloning wordt het meest gewaardeerd?

Doelgroep 

(kwetsbare) jongeren tussen de 15 en 28 jaar oud, die niet of beperkt maatschappelijk actief zijn

Regio

Amsterdam

Meer informatie

Producten
Titel: Scholenprogramma Youngsterdam
Auteur: Dynamo Amsterdam en Criticall Mass.
Link: https://dynamo.vvgame.nl
Titel: Certificaat, Wervingsposter, Logboek deelnemers
Auteur: Dynamo
Titel: Dag van de jongerenwerker
Auteur: Stichting Alexander en Dynamo
Titel: Amsterdamse preftuinen hebben een samenwerking opgezet
Auteur: 13 proeftuinen in Amsterdam
Link: https://youngsterdam.nl/kunst-en-cultuur/amsterdamse-proeftuinen-werken-samen/
Titel: Website Youngsterdam
Auteur: Dynamo Jeugd en Jongerenwerk
Link: http://www.youngsterdam.nl
Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Dynamo Jeugd & Jongerenwerk maakt deel uit van Dynamo, een brede Welzijnsorganisatie in Amsterdam. Als partner van jongeren bieden we alle kansen die nodig zijn om goed te ontwikkelen in een veilige en stimulerende omgeving. Zo'n 30 kinder- tiener- en jongerenwerkers zetten zich hiervoor dagelijks met passie en professie voor in. Dit doen we binnen de proeftuin “Youngsterdam” samen met een breed netwerk van samenwerkings- en keten partners op het gebied van vrije tijdsbesteding, jeugdpreventie, onderwijs (met name VMBO), jeugdhulpverlening en jeugdbeleid (Gemeente Amsterdam/Stadsdelen). De maatschappelijke diensttijd zal hoofdzakelijk aangeboden worden door SK Coaching & Dynamo. De jongeren komen binnen Youngsterdam-trajecten vanuit hun eigen ideeën en talenten in actie voor een ander. Ze werken samen, verkennen hun mogelijkheden en brengen die in de praktijk. Middels een wervende game gaan jongeren voorafgaand aan de MDT op een interactie manier met elkaar in gesprek over huidige maatschappelijke uitdagingen in Amsterdam. Youngsterdam biedt vervolgens twee vormen MDT (Brede Talentontwikkeling & Youth Organzing) aan, waaruit jongeren zich in zetten en concrete actie ondernemen. Bij de eerste vorm matchen wij individuele jongeren aan huidig aanbod. Jongeren die tweede vorm kiezen, volbrengen in 100 dagen een zelfgekozen maatschappelijke challenge (groepsverband 10-20 jongeren). 1e Vorm – talentontwikkeling 100 jongeren: Koppelen van Amsterdamse jongeren aan diverse lopende sport en maatschappelijke projecten van Dynamo, SK Coaching en culture partners. Matching vindt plaats op basis van de leerdoelen, interesses en talenten van jongeren. Het aanbod varieert van wekelijkse inzet bij sportprogramma’s tot grootschalige evenementen. 2e Vorm – 8 challenges/100 jongeren: Binnen Youth Organizing zijn de jongeren de producent. Zij bepalen als groep tijdens de kick-off hun challenge, hebben de regie en dragen de verantwoordelijkheid voor de uitvoering. Voorbeelden: “Bezorg 150 eenzame ouderen uit Watergraafsmeer een leuke dag” “Verzorg een ontmoeting tussen buurtbewoners en statushouders uit de Indische Buurt.” De wijze waarop jongeren dit binnen 100 dagen organiseren is aan hen. Vergoeding: begeleiding/coaching, trainingen, (onkosten)vergoeding per dagdeel, (sport)outfit, opleiding, certificaat en attentie gerelateerd aan talentgebied of thematiek (bijvoorbeeld festival- voetbalkaartje).
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
743001226
Looptijd:
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. J. Soe-Agnie
Verantwoordelijke organisatie:
Dynamo Jongerenwerk