Mobiele menu

YourCube

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

Proeven, ontdekken, leren en ontmoeten; op hun eigen niveau en passend bij de persoonlijke interesses en doelen. Dat is het uitgangspunt van YourCube. Het MDT-traject is persoonlijk en flexibel, maar kent wel een vaste structuur. Na een kennismaking en intakegesprek worden de doelen vastgesteld en zoekt YourCube een geschikte ervaringsplek. Dit kan één vaste plek zijn, of juist een combinatie van meerdere werkplekken. Het traject gaat van start na een matching. Jongeren kunnen bijvoorbeeld taalles geven aan statushouders, praktijkervaring opdoen bij een opvang voor daklozen, of activiteiten organiseren in een verzorgingshuis. Er is veel mogelijk. Begeleiding is er in de vorm van trainingen en intervisie. Daarom komen de jongeren minimaal 1 keer per maand samen, niet alleen voor inhoudelijke ontwikkeling, maar ook voor gezelligheid. Het traject duurt (minimaal) 80 uur, verspreid over maximaal 6 maanden.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

Het verbreedt de horizon, want de jongere stapt even uit de eigen leefwereld en ontdekt nieuwe talenten. Ook leert hij/zij verschillende soorten werk, organisaties, mensen en culturen kennen. YourCube wil jongeren laten zien en ervaren hoe waardevol vrijwillige inzet is, zowel voor de ontvanger als voor de jongere zelf. Daarnaast zijn jongeren onderdeel van het lokale jongerennetwerk, waardoor ze elkaar leren kennen en er ruimte is voor gezelligheid. Na afronding van het traject krijgen jongeren een Europass.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren maken op een positieve manier kennis met vrijwilligerswerk. Daardoor is de kans groter dat ze ook in de toekomst vrijwilligerswerk zullen doen. Zo kan de kloof tussen vraag en aanbod van (jonge) vrijwilligers worden verkleind. De samenleving heeft voordelen van deze MDT, omdat het de sociale cohesie vergroot. Jongeren kunnen namelijk ongedwongen in contact komen met andere sociale klassen, generaties en nationaliteiten.

Doelgroep

Jongeren van 14 t/m 27 jaar

Regio

Amersfoort, Amsterdam, Apeldoorn, Den Haag, Dordrecht, Ede, Gouda, Groningen, Haarlem, Hoorn (regio West-Friesland), Leeuwarden, Pijnacker-Nootdorp, Rotterdam, Utrecht, Veenendaal en Zwijndrecht.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

YourCube is een project voor de Maatschappelijke Diensttijd (MDT), als vervolg op de proeftuin: YourCube, en wordt uitgevoerd in 18 steden door lokale jongeren vrijwilligersnetwerken. In de periode 2020-2022 is de doelstelling om 1400 jongeren een MDT-traject van (minimaal) 80 uur in 6 maanden te laten doorlopen. Alle jongeren tussen de 14-27 jaar zijn welkom bij YourCube. Dit geldt ook voor kwetsbare jongeren, uitgezonderd de jongeren met een heftige psychische stoornis of persoonlijkheidsproblematiek. YourCube wordt lokaal uitgevoerd door bestaande jongeren vrijwilligersorganisaties met een groot lokaal netwerk van o.a. maatschappelijke organisaties, scholen en zorginstellingen. De kracht van onze aanpak is dat de lokale netwerken gerund worden door jongeren, voor jongeren. Ze zijn helemaal ingesteld op jongeren, en hebben ervaring in de matching van jonge vrijwilligers. Ze staan naast de jongeren, spreken dezelfde taal, maken ze onderdeel van de beweging, luisteren en bieden ze keuzevrijheid binnen kaders. De MDT-reis bij YourCube is persoonlijk en flexibel, maar wel met een vaste opbouw en structuur. Het traject start met een kennismaking/intakegesprek waarbij interesses en verwachtingen worden besproken. Vervolgens worden de ontwikkeldoelen vastgesteld. Hierna gaat de coördinator op zoek naar een geschikte plek. Wanneer deze is gevonden vindt er een matchingsgesprek plaats. Wanneer er van twee kanten een klik is gaat de jongere aan de slag. Dit kan een dag(deel) in de week, of meer/minder. In overleg met de organisatie en jongere wordt gekeken wat mogelijk is. Tijdens het traject ontvangt de jongere vanuit YourCube begeleiding, in de vorm van trainingen en intervisie. Daarnaast kan je natuurlijk altijd bellen of appen. Aan het einde van het traject wordt er geëvalueerd en wordt gekeken of de gestelde doelen zijn gehaald. Wanneer dit het geval is, ontvangt de deelnemer een Europees erkent certificaat: de Europass. Het partnerschap binnen deze aanvraag bestaat uit de lokale jongeren vrijwilligersnetwerken, die ook vanuit hun reguliere werkzaamheden al onderling en met TijdVoorActie verbonden zijn. Kennisdeling, ontwikkeling, training, innovatie en onderzoek is van belang om niet alleen de netwerken, maar ook de MDT verder te brengen. Samen bereiken we meer. Het XpertiseCentrum (XC) van TijdVoorActie bevorderd en ondersteund om deze samenwerking duurzaam te borgen. Ook de partners Defensie, MDT Onderwijs, Young Impact, Present Nederland, Deedmob en ’s Heerenloo sluiten hierbij aan.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743002064
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I Zwart-Olde
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting TijdVoorActie