Mobiele menu

Youth team goes CVD

Projectomschrijving

Jongeren uit de gemeente Edam-Volendam hebben, in samenwerking met elkaar en professionele partijen, verschillende activiteiten georganiseerd en/of meegewerkt bij de begeleiding van activiteiten. Van “corona-proof” sporttoernooien, tot spelletjes in het zwembad en van gaming en workshops “stuntman”, tot georganiseerde discussies en debatten. Zelf activiteiten verzinnen, voorbereiden (en aankondigen/communiceren) en uitvoeren. De betrokken jongeren kregen in een tijd waarin het sentiment van “machteloos zijn door de covid regels” sterker werd, invloed in het activiteitenaanbod in de eigen omgeving en betrokken daar zelfs ook volwassen vrijwilligers bij. Het enthousiasme van de deelnemers maakte dat ook ervaren professionals met vernieuwde energie gingen kijken naar het activiteitenaanbod en dat er na de zomervakantie meer verbindingen zijn gaan ontstaan tussen jongeren. Dit is merkbaar in de debatten/gesprekken die onderling worden gevoerd over vervolgstappen maar ook in de samenstelling van groepen die elkaar opzoeken in de
vrije tijd voor recreatie.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het hulp initiatief: CVD project komt te rusten op een stevig fundament waarbij partijen in het sociale domein samenwerken en jongeren al actief zijn. Het Youth Team is een groep die al actief is en de laatste twee maanden al actief bezig is met het ontwikkelen en uitvoeren van verschillende activiteiten. Om de reeks geplande activiteiten op een goede manier te kunnen organiseren op een wijze die zinvol is en tevens ruimte biedt aan een breed scala jongeren zijn alle activiteiten geclusterd in sporen. Op het gebied van Covid (CVD) wordt er gewerkt over drie sporen: 1) Activiteiten voor het hier-en-nu (wat mogen we wel met geldende regels?) 2) Activiteiten voor wanneer “covid voorbij is” (Wat staat er op de bucketlist?) 3) Activiteiten voor de toekomst “na covid” (Wat gaat de toekomst mij brengen?) Binnen het eerste spoor worden verschillende activiteiten georganiseerd welke binnen de geldende regels mogelijk zijn. Dit varieert over verschillende thema’s. Zowel technische, creatieve, sportieve als andere type activiteiten worden georganiseerd. Bij het tweede spoor wordt er gewerkt aan een reeks activiteiten waarbij de vraag centraal staat “wat wil je doen op het moment dat de covid maatregelen niet meer gelden?” Dit levert een hoop creatieve ideeën die verder uitgewerkt kunnen worden. Het derde spoor houdt zich bezig met “hoe zien onze doelen en perspectieven als gemeente eruit na covid?” Een meer theoretisch spoor waarbij onderling dialoog plaats vindt met verschillende bedrijven, journalisten, (groot) ouders en andere partijen. De verschillende begeleiders helpen, gebaseerd op hun interesse, kennis en ervaring, bij de verschillende sporen en ook de deelnemers kunnen kiezen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Neijhorst
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Edam-Volendam