Mobiele menu

#YouthGoals

Projectomschrijving

Wat houdt het project in?

WijZijn Traverse Groep gaat de straat op om twaalf actieve jongeren te werven. Zij worden opgeleid tot Youthcoaches, die zich inzetten voor hun wijk. De Youthcoaches gaan activiteiten organiseren die aansluiten bij hun eigen interesses en die op een positieve manier bijdragen aan de samenleving. Ervaren professionals ondersteunen hen daarbij. De Youthcoaches gaan elk ook minimaal twee nieuwe jongeren werven, die graag als actieve jongeren aan de slag gaan. Met elkaar gaan ze jongereninitiatieven stimuleren en begeleiden. Er is hierbij veel ruimte voor eigen invulling van hun idee. En hebben de jongeren zelf geen idee? Dan kunnen ze ook aansluiten bij het bestaande aanbod of samen iets bedenken. Na een jaar gaan de jongeren van YouthGoals in de regio voorlichting geven over hun maatschappelijke diensttijd en wat het hun heeft opgeleverd.

Doelen/beoogd resultaat

  • Voor jongeren

De jongeren worden dankzij deze proeftuin de sociale ambassadeurs van hun wijk. Youthgoals biedt jongeren de kans zich te ontwikkelen door het doen van vrijwilligerswerk. Ze zetten zich in voor anderen en hun omgeving, waarbij ze hun eigen talenten en ontwikkelpunten ontdekken. De youthcoaches bereiken ook weer andere jongeren, zodat er sprake is van een continu proces.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

De organisaties krijgen een netwerk van jongeren in de wijk die weten wat er leeft. Jongerenwerkers worden minder belast en de participatie onder jongeren neemt toe. Voor de samenleving als geheel is het fijn dat het toekomstperspectief van jongeren groeit. Hun kansen groeien, waardoor de overlast op straat afneemt.

Onderzoeksvragen voor het concept maatschappelijke diensttijd

  • Hoe kunnen we het beste moeilijk bereikbare jongeren werven en enthousiasmeren voor een maatschappelijke diensttijd?
  • Hoe kunnen we hen meer betrekken bij de samenleving?

Doelgroep 

Jongeren tussen 15 en 23 jaar

Regio

Gemeente Bergen op Zoom

Meer informatie

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Taakaccent Jeugd Zo werken we ook met jongeren in de breedste zin van het woord. Er zijn drie jongerencentrums: het JongerenOntmoetingsCentrum (JOC) in Bergen op Zoom en het Trefpunt in Halsteren. Sinds kort maken we ook gebruik van de kantine in Sporthal Gageldonk in wijk Oost Bergen op Zoom) om accommodatiegericht jongerenwerk aan te bieden. De werkzaamheden in deze centrums, die gericht is op jongeren, sluiten aan bij één van de opdrachten van de gemeente Bergen op Zoom aan het Welzijnswerk namelijk: “Specifieke activiteiten opzetten voor het stimuleren, activeren en motiveren van jongeren, met name ook gericht op het voorkomen van Jeugdoverlast”. Gemeente Bergen op Zoom is de grootste gemeente op de Brabantse Wal, waar ook de gemeenten Steenbergen en Woensdrecht onder vallen. Veel jongeren uit de Brabantse Wal, maar ook uit de gemeente Tholen (Zeeland) maken gebruik van de middelbare scholen, het uitgaansleven en voorzieningen die de gemeente te bieden heeft.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743001223
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2018
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
S. Been
Verantwoordelijke organisatie:
WijZijn Traverse Groep