Mobiele menu

#YouthGoals ‘Skillz on the move’ Roosendaal

Projectomschrijving

De MDT-reis

Binnen dit project gaan jongeren aan de slag gaan met ‘YouthGoals’. Dit zijn doelen waarmee ze iets voor anderen en hun omgeving betekenen en daardoor zelf ook verder komen. De jongeren gaan onder begeleiding van jongerenwerkers van de WijZijn Traverse Groep aan de slag met hun MDT. Na een gezamenlijke kick-off leren zij tijdens een ‘Skillz-bijeenkomst’ allerlei vaardigheden die van pas komen bij het uitvoeren van hun doelen voor deze MDT. Zoals communiceren, organiseren en samenwerken. Of met kwetsbare doelgroepen omgaan of een sociale onderneming opzetten.  

Daarna bedenken zij samen met hun coach hoe en waar zij hun plannen willen uitvoeren. Er zijn 2 keuzes: aanhaken bij bestaande lokale activiteiten zoals een maatjesproject. Of een eigen idee uitvoeren. Denk aan een schoonmaakactie voor hun buurt, een sportevent voor jonge statushouders of een uitje voor ouderen. Deze MDT sluit af met een certificaat.

Betekenis

  • Voor jongeren

In tijden van corona en een economische crisis is het voor jongeren extra lastig om een toekomst op te bouwen. Daarom is deze MDT juist nu belangrijk. Jongeren doen extra werkervaring op en maken kennis met organisaties in de lokale omgeving. Ze ontvangen een vrijwilligersvergoeding en een YouthGoals-certificaat waarin precies staat beschreven welke vaardigheden ze hebben geleerd en wat ze hebben gedaan. Een verrijking voor hun cv en een pluspunt bij het vinden van een vervolgstudie of een plaats op de arbeidsmarkt.

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Organisaties die deelnemen bouwen een netwerk op van betrokken jongeren in Roosendaal die mogelijk ook na hun MDT vrijwilligerswerk willen doen. Verder is deze MDT door de informele manier van leren en de praktijkgerichte aanpak een mooie aanvulling op school. Bovendien zorgt de samenwerking tussen onderwijs, gemeente en jongerenwerk voor minder schooluitval. Dit helpt om te voorkomen dat jongeren in zorgelijke situaties belanden. De ontmoeting met anderen verkleint de kloof tussen jong en oud, en tussen jongeren van verschillende opleidingsniveaus. Daarmee bevordert deze MDT een samenleving waarin iedereen ertoe doet en iedereen kan meedoen.

Doelgroep

Jongeren van 14-23 jaar uit de bovenbouw vo en uit het mbo/hbo

Regio

West- en Noord-Brabant (Roosendaal)

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Het #YouthGoals “Skillz on the Move” Roosendaal project is een vervolg en uitbreiding op het #YouthGoals ‘Skillz on the move’ project uit Bergen op Zoom. Met de geleerde lessen uit Bergen op Zoom steken we de aanvraag net iets anders in, om nog meer jongeren te bereiken. Dit keer binnen de gemeente Roosendaal. Jongeren van 14 t/m 23 jaar uit het voortgezet onderwijs kunnen aan het #YouthGoals ‘Skillz on the move’ Roosendaal project deelnemen. Jongeren doorlopen het #YouthGoals ‘Skillz on the move’ Roosendaal project in 6 maanden, met een ureninvestering van 80 uur. Jongeren uit de bovenbouw kunnen voor hun profielwerkstuk deelnemen. Jongeren uit de onderbouw via een project. Binnen #YouthGoals ontmoeten jongeren van verschillende onderwijsniveaus (vmbo, havo, vwo), scholen, leeftijden en culturen binnen Roosendaal elkaar. Alle jongeren kunnen dit traject doorlopen. We hebben er voor gekozen de jongeren via de scholen te bereiken, omdat de scholen een afspiegeling zijn van de jongeren uit de Roosendaalse samenleving. Alle jongeren (onder de 18) zijn leerplichtig, onafhankelijk van hoe kansrijk of kansarm ze zijn. Via de scholen bereiken we al deze Roosendaalse jongeren en krijgen zij de kans om aan het #YouthGoals ‘Skillz on the move’ Roosendaal project deel te nemen. Dit is gezien de huidige ontwikkelingen rondom het Corona virus en de voorspelde economische crisis van belang. De jongeren van nu hebben een slechter arbeidsmarkt perspectief. Daarom is het juist nu belangrijk dat we zo veel mogelijk jongeren met het #YouthGoals traject bereiken, zodat zij (extra) ervaring op doen voor hun cv en voor hun toekomstige studie, om hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten. Het doel van #YouthGoals “Skillz on the Move” Roosendaal is om jongeren te activeren met hun doelen, dromen en ideeën aan de slag te gaan. Doelen waarmee ze iets kunnen betekenen voor anderen en voor hun omgeving en daarmee zelf een stap verder komen. Ze ontwikkelen tijdens dit project vaardigheden en gedrag (persoonlijke ontwikkeling) waar ze zowel nu als in de toekomst iets aan hebben (onder andere door middel van trainingen) en krijgen op maat ondersteuning van jongerenwerkers doorheen hun traject. Ze ontmoeten binnen de projecten andere mensen (met verschillende achtergronden) en leren elkaar kennen en begrijpen. Het #YouthGoals “Skillz on the Move” Roosendaal project die jongeren doorlopen duurt maximaal 6 maanden. Het project bestaat uit 6 fasen, namelijk: 1) Werving van jongeren: Jongeren worden aan het begin van hun MDT-reis door de scholen en jongerenwerkers ingelicht over wat #YouthGoals inhoudt en de mogelijkheden. Jongeren uit een eerder #YouthGoals traject vertellen over hun motivatie, ervaring en opgedane kennis via presentatie en filmpjes. 2) Startbijeenkomst MDT #YouthGoals: Gezamenlijke kick-off bijeenkomst waarin jongeren van verschillende scholen en niveaus elkaar leren kennen. Jongeren worden geënthousiasmeerd, verkennen hun individuele leerdoelen en motivatie, talenten, ambities en interesses, vormen groepen en creëren ideeën voor het uitvoeren van hun #YouthGoals project. 3) Voorbereidingsfase: Jongeren onderzoeken en ontwikkelen hun #YouthGoals idee en hebben structurele begeleidingsmomenten vanuit jongerenwerkers. Ze beslissen zelf of ze een eigen plan opzetten en uitvoeren of dat ze bij een bestaande lokale activiteit aansluiten, afgestemd op hun motivatie en interesse. Jongerenwerkers ondersteunen jongeren bij het contact leggen met eventuele partners/activiteiten. 4) Skillz-bijeenkomst: Gezamenlijke bijeenkomst waarin jongeren gebaseerd op hun behoeften trainingen en workshops kunnen volgen voor hun persoonlijke ontwikkeling en ter ondersteuning bij hun #YouthGoals traject. Voorbeelden zijn: training over het opzetten van een sociale onderneming, workshop omgaan met kwetsbare doelgroepen etc. 5) (Verdere) Uitvoeringsfase: jongeren gaan actief aan de slag met de uitvoering van hun eigen project of ondersteunen bij lokale activiteiten door bv. Jongerenwerkers te ondersteunen bij het opzetten van wijkactiviteiten of door activiteiten voor dak- en thuisloze jongeren op te zetten. 6) Afsluitende bijeenkomst: Jongeren sluiten op een informele manier gezamenlijk hun #YouthGoals traject af en evalueren en reflecteren hierbij over het traject en opgedane ervaringen. Dit is het moment van de uitreiking van het certificaat als waardering aan de jongeren. We onderscheiden binnen het #YouthGoals “Skillz on the Move” Roosendaal project 2 manieren van uitvoering: 1) Jongeren bedenken een eigen initiatief en voeren deze, met ondersteuning vanuit de jongerenwerkers, uit, of 2) Jongeren bedenken met ondersteuning van de jongerenwerkers op welke manier zij het #YouthGoals traject willen uitvoeren en doen dit bij een bestaande lokale activiteit uit het Roosendaalse netwerk van de samenwerkingspartners uit dit project. Jongeren hebben keuzevrijheid om naar eigen motivatie en interesse de manier van uitvoering van hun traject te bepalen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004049
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
N. de Meijer
Verantwoordelijke organisatie:
WijZijn Traverse Groep