Mobiele menu

Zelfredzaamheid onder thuiswonende ouderen – ‘Blijf in je kracht’, gericht op het voorkomen van isolement, sarcopenie en ondervoeding

In Renkum en Heelsum wonen relatief veel ouderen en het aandeel ouderen stijgt de komende decennia. Ook het aantal chronische aandoeningen stijgt. De ervaren gezondheid van 65-plussers ligt relatief hoog in gemeente Renkum: 69% van de 65-plussers classificeert zijn eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dit ondanks dat het ongeveer de helft van de 65-plussers te kampen met beperkingen vanwege problemen met de gezondheid. Van de 65-plussers in Renkum heeft 40% overgewicht en 15% obesitas. Ook de tweedelijns zorgvraag stijgt. Het aantal SEH-bezoeken (voor alle inwoners in gemeente Renkum) neemt naar verwachting toe met 109% tot 2030. Naar verwachting stijgt aantal klinische opnames, poliklinische opnames, dagbehandelingen en DBC’s tot 2030 (voor alle inwoners). Daarnaast wordt een stijgende zorgzwaarte verwacht voor mensen die opgenomen worden in VVT-instellingen. Het mantelzorgpotentieel ligt in gemeente Renkum relatief laag.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
I.W. Blom
Verantwoordelijke organisatie:
Fysiotherapiepraktijk De Waag