Mobiele menu

Zeven dorpskernen. Eén duwtje in de (Utrechtse Heuvel)rug tegen eenzaamheid met sport en bewegen

Living Lab gemeente Utrechtse Heuvelrug

Volgens cijfers van GGDrU haalt 50% van onze inwoners de beweegnorm. Dat is iets boven het landelijk gemiddelde. We hebben echter een beweegvriendelijke omgeving met veel bos, natuur en sportvoorzieningen. We verwachten daarom meer beweging. Daarnaast kennen we een groot percentage eenzaamheid, namelijk 40%. Met het oog op de naderende vergrijzing moeten we werk maken van preventie. De grijze druk, de verhouding 65 plussers en de beroepsbevolking, neemt richting 2030 toe. Bewegen is essentieel om deze grijze druk op te vangen en onze inwoners actief en vitaal te houden. Met deze Living Lab willen daarop inzetten.

 

We willen meer verbinding tussen onze sociale dorpsteams en buurtsportcoaches. Zo benutten we preventieve kansen en zorgen we dat meer mensen, die dat niet vanzelfsprekend doen, gaan bewegen. We richten ons op de doelgroep volwassenen tussen 20 en 65 jaar. Gemeente Utrechtse Heuvelrug werkt hierbij nauw samen met Hogeschool Utrecht.

Verslagen


Eindverslag

Ons Living Lab richt zicht op het in beweging krijgen van inwoners van Utrechtse Heuvelrug. De inwoners zijn tussen de 40 en 65 jaar oud. Door het Lab willen we een werkwijze ontwikkelen voor duurzame samenwerking tussen dorpsteams en buurtsportcoaches. Dit moet leiden tot een verbetering van de leefstijl en het versterken van de sociale cohesie in alle zeven kernen van de gemeente Utrechtse Heuvelrug. De methoden Design thinking en Appreciative Inquiry waarborgen vraagarticulatie en gebruikersparticipatie. We schakelen ervaringsdeskundige inwoners in. Het Lab levert een kruisbestuiving op tussen dorpsteams, buurtsportcoaches en (ervaringsdeskundige) inwoners. Dit zien we door meer oog voor sport bij de teams en beter omgaan met eenzaamheid/psychische klachten bij coaches. Bij de inwoners zien we meer bewegen, betere leefstijl en meer sociale cohesie. Door de vergrijzing is inzet op deze vorm van preventie een must. De werkwijze willen overdraagbaar laten zijn voor andere gemeenten.

Kenmerken

Projectnummer:
546006004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Kleiboer
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Utrechtse Heuvelrug