Mobiele menu

Zicht op regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie in regio Rijnmond

ZonMw heeft aan DVP Rijnmond een subsidie toegekend om een regiobeeld op te stellen met partijen uit de geboortezorg in de regio Rijnmond. De doelstelling was om in samenwerking met zorgverleners, de moederraad, een epidemioloog (Erasmus MC), het ROAZ Zuidwest-Nederland, BeterKeten en ZorgImpuls inzicht te krijgen in de regionale capaciteit van verloskamers en neonatologie. Het regiobeeld is opgesteld uit meerdere databronnen, namelijk Perined, CBS demografische bevolkingscijfers en ziekenhuis gegevens. Op basis van deze data is inzicht verkregen in het aantal geboortes in de periode 2012-2018, de (juiste) plaats van bevalling (onderscheid Rijnmond Noord en Rijnmond Zuid), verloskundige zorgroutes (incl. verdeling 1e en 2e lijn), de capaciteit van verloskamers en neonatologiebedden (personele- en beddencapaciteit). Daarnaast is een prognose gemaakt van het aantal verwachte bevallingen in de toekomst (2021- 2025) en de daarvoor te verwachten capaciteit voor het aantal verloskamers.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010031
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Eijkman
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC