Mobiele menu

Zichtbare schakel, de wijkverpleegkundige voor een gezonde Rivierenwijk

De Rivierenwijk is een aandachtswijk in Deventer, waar ruim 40 procent van de bevolking van niet-westerse allochtone afkomst is. In deze wijk werkte een wijkverpleegkundige (1 fte) als zichtbare schakel. Doelgroepen waren allochtonen, bewoners met een lage sociaal economische status en ouderen.

Doel

Het verbeteren van hun gezondheid door vroegtijdig problemen te signaleren en aan te pakken.

Werkwijze

De wijkverpleegkundige als zichtbare schakel was toegankelijk en kon door haar uitgebreide netwerk bewoners helpen de juiste zorgverlener of vrijwilliger te vinden. De wijkverpleegkundige benaderde zelf actief mensen die niet wisten waar ze met vragen naartoe moesten of die de zorg meden. Ze deed huisbezoeken op verzoek van mensen zelf, van buren of hulpverleners en op eigen initiatief. Daarnaast hield ze spreekuren in het buurtgebouw en organiseerde voorlichtingsbijeenkomsten, bijvoorbeeld over gezonde voeding.

Verslagen


Eindverslag

De wijkverpleegkundige ZS in de Rivierenwijk in Deventer is een bekende verschijning. Veel bewoners kennen haar inmiddels en weten haar te vinden op haar werkplek in het buurtcentrum. Daarnaast komt zij bij veel bewoners thuis. Specifieke doelgroepen zijn allochtone bewoners, bewoners met een lage sociaal economische status en ouderen. Het laatste jaar is er een toename van Poolse en Griekse cliënten met een hulpvraag. Alleen informatie verstrekken is soms al genoeg om een bewoner te helpen een oplossing te vinden voor zijn vraag. De wijkverpleegkundige is bekend met de ontwikkelingen in deze wijk, die momenteel veel veranderingen ondergaat op geografisch, maar ook op sociaal gebied. De zichtbare schakel is heel toegankelijk en kan door haar uitgebreide netwerk bewoners helpen de juiste zorgverlener te vinden of misschien een vrijwilliger die de bewoner verder op weg helpt.

Kenmerken

Projectnummer:
206010032
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Seip
Verantwoordelijke organisatie:
Zorggroep Solis
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.