Mobiele menu

Zichtbare schakel in wijkzorg Scheveningen

Dit project in Scheveningen zette wijkverpleegkundigen (1 fte) in om kwetsbare ouderen beter te helpen. Het gaat om ouderen die minder zelfstandig en zelfredzaam worden. Ze ervaren vaak verschillende problemen tegelijk, zoals eenzaamheid, rouw, angst, schulden en chronische ziekten. Ook kan sprake zijn van financieel misbruik.

Doel

De doelen:

  • verbetering van de kwaliteit van zorg en welzijn in brede zin van het woord
  • verbetering van de efficiëntie in de zorg door wijkzorg dicht bij de mensen te bieden
  • de ketensamenwerking wonen-eerste lijn-zorg-welzijn in Scheveningen versterken

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen willen dit bereiken door ouderen actief te benaderen en door de zorg te coördineren. Daarbij zoeken ze ook samenwerking met wonen en welzijn en schakelden ze de sociale omgeving van ouderen in. Dit leidt tot meer onderlinge zorgzaamheid van wijkbewoners, meer zelfstandigheid van ouderen en meer veiligheid. Ouderen nemen weer meer deel aan de maatschappij. Zo kan een beroep op dure zorg worden voorkomen.

Verslagen


Eindverslag

Het project Zichtbare Schakel Scheveningen beoogt met wijkgerichte inzet van Wijkverpleegkundige Schakels: 1. verbetering van de kwaliteit van zorg en welzijn in brede zin van het woord, 2. verbetering van de efficiëntie in de zorg door wijkzorg dicht bij de mensen te bieden, 3. de ketensamenwerking wonen-eerstelijn-zorg-welzijn in Scheveningen te versterken. Via laagdrempelig contact en snelle interventies worden problemen met zelfstandigheid en zelfredzaamheid vroegtijdig gesignaleerd en opgespoord, worden adequate diensten aangeboden, evenals voorzieningen en contactmogelijkheden - zowel professioneel als met mantelzorg of vrijwilligerssupport, teneinde zelfzorg en buurtkracht te faciliteren. Het project en de inzet van de wijkverpleegkundige is onderdeel van een groter doel: vergroting van zelfregie, participatie, zelfstandigheid en kwaliteit van leven. Meer specifieke doelen: - het zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven functioneren van bewoners op Scheveningen, - het behouden en ondersteunen van de sociale omgeving en onderlinge zorgzaamheid van bewoners, - een verhoogd gevoel van welbevinden van bewoners, van ervaren kwaliteit van leven, - gezondheidsbevordering, - minder beroep op duurdere, zwaardere zorg en voorzieningen, - beschikbaarheid van professionele, hoogwaardige zorg waar dat nodig is, - bevordering veiligheid en vertrouwd wonen, - gecoördineerde aanpak eerstelijn professionals.

Kenmerken

Projectnummer:
206010002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P.J.A. Meijer
Verantwoordelijke organisatie:
Respect Zorggroep Scheveningen
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.