Mobiele menu

Zichtbare schakels in de Haagse binnenstad. De wijkverpleegkundige in Transvaal en Stationsbuurt

In Den Haag centrum bevindt zich één van de grootste aangesloten aandachtsgebieden van Nederland. De gezondheid van de bewoners van Transvaal, de Schilderswijk en de Stationsbuurt is op bijna alle fronten slechter dan die van de gemiddelde Nederlander. De bewoners zijn vaker (chronisch) ziek en leven korter.

Doel

De gezondheid en welzijn van de (kwetsbare) bewoners verbeteren. Daarbij wordt gestreefd naar meer samenhang in het zorgaanbod.

Werkwijze

Als zichtbare schakel zijn wijkverpleegkundigen zeer toegankelijk voor wijkbewoners. Ze begeleiden, adviseren en ondersteunen hen bij vragen over gezondheid en welzijn. De wijkverpleegkundigen proberen (gezondheid)problemen te voorkomen (preventie). En als ze problemen signaleren, regelen ze de juiste hulp. Zij beschikken hiervoor over een breed netwerk van (professionele) contacten in de wijk. Zo vormen ze letterlijk een schakel tussen bewoners en hulpverleners en tussen beroepskrachten onderling.

Resultaten

In Den Haag centrum is samengewerkt tussen de Zichtbare schakelprojecten Transvaal/Stationsbuurt en Schilderswijk. Organisaties werkzaam op het gebied van care, cure en welzijn hebben gezamenlijk vorm gegeven aan de projecten. Door een team van gemiddeld 10 wijkverpleegkundigen, werkzaam bij verschillende organisaties, zijn ruim 3000 individuele burgers ondersteund. Nog eens 3000 burgers zijn via groepsvoorlichtingen bereikt. De projecten hebben meerwaarde gehad voor de cliënten door onder andere het bevorderen van de gezondheid en het versterken van de zelfredzaamheid. Daarnaast is, door de inzet van wijkverpleegkundigen Zichtbare schakel, de geïntegreerde eerstelijnszorg in Den Haag centrum verder versterkt.

Producten

Titel: Kosten en baten van de wijkverpleegkundige Zichtbare Schakel in Den Haag Centrum

Verslagen


Eindverslag

In Den Haag centrum is samen gewerkt tussen de Zichtbare schakelprojecten Transvaal / Stationsbuurt en Schilderswijk. Organisaties werkzaam op het gebied van care, cure en welzijn hebben gezamenlijk vorm gegeven aan de projecten. Door een team van gemiddeld 10 wijkverpleegkundigen, werkzaam bij verschillende organisaties zijn ruim 3000 individuele burgers ondersteund. Nog eens 3000 burgers zijn via groepsvoorlichtingen bereikt. De projecten hebben meerwaarde gehad voor de cliënten door o.a. het bevorderen van de gezondheid en het versterken van de zelfredzaamheid. Daarnaast is, door de inzet van wijkverpleegkundigen Zichtbare schakel, de geïntegreerde eerstelijnszorg in Den Haag centrum verder versterkt. BMC heeft in Den Haag centrum onderzoek gedaan naar de kosten en baten van de wijkverpleegkundigen Zichtbare schakel. Hieruit is een duidelijke financiële meerwaarde gebleken. Ook de kwaliteit van leven van de cliënten, uitgedrukt in QALY's, is toegenomen. Binnen Den Haag is, door de 7 Zichtbare schakel projecten en gemeente en zorgverzekeraars, gezamenlijk gekeken naar stedelijke borging. Hierbij zijn afspraken gemaakt over de inhoud van de functie, de organisatie en de financiering. De projecten zijn in 2013 en 2014 geborgd met financiering via de decentralisatie uitkering van de gemeente. Centraal staat de brede wijkverpleegkundige met vrije regelruimte en een onafhankelijke positie. Inhoudelijke ondersteuning van het netwerk en kwaliteitsborging van de functie is vanaf 2013 stedelijk geborgd bij Stichting Transmurale Zorg Den Haag e.o.

Kenmerken

Projectnummer:
206010016
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van Kesteren
Verantwoordelijke organisatie:
Zebra Welzijn
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.