Mobiele menu

Zichtbare schakels in Groenewoud en Broekhoven

In de wijken Groenewoud en Broekhoven in Tilburg richtten wijkverpleegkundigen zich op kwetsbare burgers van jong tot oud, zoals gezinnen met jonge kinderen, ouderen en mensen die geen beroep doen op de zorg (zorgmijders).

Doel

We wilden bijdragen aan een gezonde wijk door een juiste aanpak en intensieve samenwerking.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen waren zichtbaar in de wijk. Bewoners kenden hen en klopten gemakkelijk bij hen aan. En ze wisten dat ze wat aan de wijkverpleegkundige hebben. De wijkverpleegkundigen kwamen ook in contact met cliënten via andere hulpverleners (bijvoorbeeld de huisarts) of familieleden. Ze bezochten cliënten en bouwden geleidelijk vertrouwen op. Dat maakte het gemakkelijker om andere hulpverleners in te schakelen. Naast individuele hulp werd buurtgerichte voorlichting gegeven. Samenwerking met andere beroepskrachten en vrijwilligers was een voorwaarde voor succes. De wijkverpleegkundigen namen daarin het voortouw, maar gaven ook ruimte aan anderen.

Resultaten

De ontwikkeling van het frontlijnteam Groenewoud is in volle gang en de wijkverpleegkundige heeft als generalist een rol in het kernteam. De bijdrage van de wijkverpleegkundige in het kernteam is nu echter van dien aard dat ze als volwaardig frontlijnwerker betekenisvol is voor de burgers in de wijk waardoor deze gestimuleerd worden in hun zelfredzaamheid.

Verslagen


Eindverslag

We moeten constateren dat het project in Tilburg-Zuid niet verlopen is zoals vooraf op ingestoken. Gedurende het traject hebben we een aantal obstakels ondervonden welke het ontwikkelingsproces hebben vertraagd. De obstakels welke ondervonden zijn hebben te maken gehad met de medewerker, met het wijknetwerk en de Thebe organisatie.Ondanks de stroeve start kijken we met trots aan tegen de positionering van de wijkverpleegkundige in Tilburg-Zuid. De ontwikkeling van het frontlijn team Groenewoud is in volle gang en de wijkverpleegkundige heeft als generalist een rol in het kernteam. De bijdrage van de wijkverpleegkundige in het kernteam is nu echter van dien aard dat ze als volwaardig frontlijnwerker betekenisvol is voor de burgers in de wijk waardoor deze gestimuleerd worden in hun zelfredzaamheid. Adviezen aan andere partijen die willen starten zijn voornamelijk faciliteer de wijkverpleegkundige!

Kenmerken

Projectnummer:
206020020
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. Spijkers
Verantwoordelijke organisatie:
Thebe Breda
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.