Mobiele menu

ZIZ - Zinnige Infectie Zorg

Projectomschrijving

In de afgelopen 5 jaar steeg het aantal soa-consulten door huisartsen en GGD samen met 18% naar bijna een half miljoen per jaar. Een knelpunt in de bestrijding van soa’s is dat patiënten snel financiële, sociale of logistieke drempels ervaren die de toegang tot zorg belemmeren.

Doel

In het project Zinnige InfectieZorg (ZIZ) combineren we e-health, snelle diagnostiek en slim datamanagement om deze drempels te verlagen.

E-health en snelle diagnostiek

Na een discreet online consult bezoekt de patiënt een integrated practice unit (IPU). Door snelle decentrale diagnostiek kan de patiënt in één IPU-bezoek direct het hele zorgpad doorlopen. Hiermee verkorten we de tijd tot behandeling van 2-5 dagen tot minder dan een uur. Ook kunnen zorgverleners op deze manier zorguitkomsten direct uitvragen en koppelen aan de rest van de data.

Kostenbesparing

In het project ZIZ werken we met zorgverzekeraar CZ aan een nieuw zorgcontract. Aangevuld met kostenbesparingen door onze integrale benadering kunnen we zo de soa-zorgkosten voor de patiënt verlagen met 60%.

Beschikking NZa

De NZa heeft in juli 2022 een beschikking afgegeven voor een experimentele zorgprestatie binnen de Beleidsregel Innovatie voor kleinschalige experimenten. Het project krijgt daarmee de mogelijkheid om maximaal 3 jaar te experimenteren met de innovatieve zorgprestatie.

Film over resultaten ZIZ

Benieuwd wat de resultaten tot nu toe zijn? Bekijk de korte film op YouTube:

Afbeelding
Bas Mourik opent kliniek ZIZ (Zinnige InfectieZorg)

 

Producten

Titel: korte uitleg video chlamydia
Auteur: B.C. Mourik
Link: https://youtu.be/ESnqGp2dl6k
Titel: Korte uitleg video gonorroe
Auteur: B.C. Mourik
Link: https://youtu.be/AE4YWMtnS3o
Titel: korte uitlegvideo zorgconcept
Auteur: B.C. Mourik
Link: https://youtu.be/39XjpNuRhdM
Titel: Samenwerkingsovereenkomst tussen GGD Haaglanden en LUMC
Auteur: GGD Haaglanden en LUMC
Titel: Stichting ZIZ
Auteur: B.C. Mourik
Titel: Master Service Agreement en License agreement tussen LUMC en Stichting ZIZ
Auteur: LUMC en Stichting ZIZ
Titel: Screeningrapport Pharos voor toegankelijkheid eHealth consult voor laaggeletterden
Auteur: Thea Duijnhoven
Titel: Voorwaardelijk akkoord innovatieve zorgprestatie onder de beleidsregel innovatie kleinschalige experimenten
Auteur: NZa, CZ, LUMC
Titel: Functionele omgeving van de website met het eHealth consult
Auteur: B.C. Mourik
Link: https://earlystagingabc.ziz.nl/
Titel: CE-markering van het eHealth consult als medisch hulpmiddel
Auteur: B.C. Mourik
Titel: Zorgmedewerker portal als datamanagement schakel tussen de website en LUMC zorgsystemen om uitkomstgerichte zorg te leveren.
Auteur: B.C. Mourik
Link: http://earlyziz.lumc.nl
Titel: Maak soa-zorg goedkoper, eenvoudiger en toegankelijk voor iedereen
Auteur: Koen Scheerders
Magazine: DOQ, Arts aan het woord
Link: http://www.zietoelichting.nl
Titel: Waardegedreven ontwerp maakt soa-zorg beter en eenvoudiger
Auteur: Lennard Bonapart
Magazine: Qruxx
Link: http://www.zietoelichting.nl
Titel: Zinnige InfectieZorg: Toegang van soa-zorg digitaal verbeteren
Auteur: Lennard Bonapart
Magazine: ZorgVisie
Link: http://www.zietoelichting.nl

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De zorglast van soa’s in Nederland is een toenemend maatschappelijk probleem. In de afgelopen vijf jaar steeg het aantal soa consulten door huisartsen en GGD samen met 18,6% naar bijna 500.000 (Staritsky, 2020). Het vindpercentage van chlamydia, de meest voorkomende soa, steeg in diezelfde periode met 17,2% naar 63.634 diagnoses. Hoewel chlamydia bij jonge vrouwen tot in 90% van de gevallen zonder klachten verloopt, verviervoudigt het de kans op onvruchtbaarheid door verlittekening van de eileiders (Hoenderboom, 2019). Een belangrijk knelpunt in de effectieve bestrijding van soa’s is dat patiënten in het huidige systeem tegen financiële, sociale of logistieke barrières aanlopen die de toegang tot zorg belemmeren. De groep mensen die zich hierdoor onttrekt aan zorg vormt een reservoir dat continue soa transmissie in stand houdt. Vanwege deze impasse, maar ook vanwege technologische ontwikkelingen op het gebied van snelle diagnostiek heeft de Nederlandse Vereniging Voor Medische Microbiologie in hun FMS kennisagenda voor medische specialistische zorg de volgende kennishiaat gedefinieerd: ‘wat is de meerwaarde van point-of-care soa diagnostiek en hoe kan dit goed worden geïmplementeerd?’ Wij willen deze kennisvraag beantwoorden door een implementatie studie van ZIZ: een transmuraal, waarde-gedreven soa (keten)zorgproduct dat we de afgelopen drie jaar hebben ontwikkeld. Hierbij wordt soa zorg uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een multidisciplinair team bestaande uit een arts-microbioloog, dermatoloog en huisarts. ZIZ is uitkomstgericht opgebouwd en bestaat uit drie bouwstenen: i) een eHealth consult, ii) een ‘integrated practise unit’ (IPU) waarin decentraal snelle diagnostiek uitgevoerd, zodat de patiënt direct behandeling en professionele counseling kan ontvangen en iii) een integraal data- management systeem voor optimale koppeling en hergebruik van data en registratie van zorguitkomsten. Het doel van deze studie is om aan te tonen dat deze integrale benadering en voorgestelde wijze van uitkomstgericht betalen de soa zorg toegankelijker en efficiënter maakt en de zorgkosten voor de patiënt kan verlagen met 61-72% per consult. Geprojecteerd over een periode van vijf jaar kan implementatie van ZIZ hiermee bijna 10 miljoen aan totale zorgkosten besparen.

Kenmerken

Projectnummer:
516008004
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2023
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
B.C. Mourik MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum
Afbeelding

Onderzoek naar uitkomstgericht organiseren en betalen

Hoe kom je tot samenwerkingsvormen en contractafspraken die het best passen bij de wensen en behoeftes van de patiënt? Om dit te onderzoeken, vergelijken en evalueren 6 projecten verschillende initiatieven van uitkomstgericht organiseren en betalen in de medisch-specialistische zorg. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.