Mobiele menu

Zoeterwoude Actief

Projectomschrijving

Meer dan 90 jongeren hebben meegedaan met Perspectief voor de Jeugd. Jongeren hebben meer dan 32 uur besteed aan zelfontplooiing, zichzelf ontdekken, anderen ontmoeten en iets doen voor een ander. Zij hebben 5 thema-bijeenkomsten bijgewoond en geleerd over ondernemen, social media, motivatie & discipline en solliciteren. Samen met hun groep leerden ze zichzelf en elkaar beter kennen en werden ondersteund door hun lifecoaches. Naast leermomenten was er tijd om maatschappelijke impact te maken door activiteiten uit te voeren met kinderen, jongeren, senioren en bewoners in de buurten. Jongeren hebben spelmiddagen georganiseerd, spelletjes gedaan met senioren en gesprekken gevoerd met bewoners in het dorp. Er is contact gemaakt met 4 lokale verenigingen sport en zorg en 2
jongerenorganisaties (Utopia en Scouting Zoeterwoude).

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Corona duurt nu al een jaar. De lockdown en avondklok hebben een grote impact op de samenleving: bij zowel jong en oud is sprake van eenzaamheid, armoede/schulden, baanverlies, depressie, studievertraging, beperkt sociaal leven, geen perspectief. Kortom: er is sprake van stress en weinig ontspanning. Gemeente Zoeterwoude gaat actief aan de slag met lokale organisaties zoals ICT Helden, welzijnswerkers, Holland Rijnland, Wijdezorg, Emmaus en medeaanvrager READY (MDT organisatie). Met Zoeterwoude Actief enthousiasmeren en inspireren we jongeren om verbinding te maken, online of offline. Elkaar en ook anderen ondersteunen in deze onwerkelijke tijd. Jongeren zetten onder intensieve begeleiding van hun coaches hulpinitiatieven op om inwoners te ondersteunen. Activiteiten zijn van sociaal- maatschappelijke aard, jongeren leren van elkaar en ontmoeten elkaar tijdens de uitvoering (1,5 m afstand). In Zoeterwoude gaan 90 jongeren (14-27 jaar) acht weken aan de slag en maken impact.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
7430085071
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. Kester
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Zoeterwoude