Zomerperspectief voor de jeugd in Montfoort

Projectomschrijving

Zomerperspectief voor de jeugd in Montfoort Tijdens Zomerperspectief voor de jeugd in Montfoort hebben jongeren – ondersteund door buurtsportcoaches, verenigingen, welzijnsorganisaties en BSO’s - een grote diversiteit aan activiteiten begeleid, zoals (school)pleinspelen voor kinderen in de wijk, polsstokspringen, freerunnen. Jongeren hebben muziekworkshops begeleidt en huisbezoeken tegen
eenzaamheid bij ouderen afgelegd. De betrokkenheid van jongeren was voor ouderen een hart onder riem in moeilijke tijden. Activiteiten en spellen begeleiden bij de Vakantie Ontspanning Montfoort was een mooie
afsluiting van dit project. De jongeren hebben veel positieve reacties ontvangen van ouderen, ouders, welzijnsorganisaties en buurtbewoners. Zomerperspectief voor de jeugd in Montfoort heeft jongeren gestimuleerd in hun sociale en mentale ontwikkeling. Maar bovenal hebben ze een leuke zomer gehad met elkaar en blijven ze spelbegeleider bij Montfoort Vitaal.

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag
Het project Jeugd aan Zet in Coronatijd 2020 wordt Montfoort in uitgebreide vorm voortgezet met zomeractiviteiten, waarbij jongeren als spelbegeleider fungeren. Jongeren van 14 tot 27 jaar doen in 8 weken tijd 32 uur vrijwilligerswerk/activiteiten bij diverse organisaties en verenigingen voor kinderen, andere jongeren, volwassenen en ouderen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
7430085105
Looptijd:
2021
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.C.T. van Echtelt
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Montfoort