Mobiele menu

Zondagsociëteit

Projectomschrijving

Seniorenvereniging Theresia LB, Stadstuin Theresia, Zorginstelling Thebe, Zorgatelier Buitentuin en De Zonnebloem werken aan een vernieuwend en duurzaam concept. Vanuit de buurtzorg wordt er (zorg voor en door elkaar) een aantrekkelijk aanbod opgezet voor eenzame ouderen om elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen, vooral op momenten dat er geen professionele verzorger aanwezig is. Uit gesprekken met zo’n 100 mensen uit de doelgroep kwam naar voren dat door circa 80% de zondag als de meest vervelende weekdag ervaren wordt. Ouderen kijken dan uit naar het begin van de nieuwe week. Het idee is om op zondag laagdrempelige activiteiten en diensten te organiseren in Stadstuin Theresia, waar iedereen aan deel kan nemen. Omdat we met een kwetsbare doelgroep te maken hebben en een bijpassende community willen opzetten, krijgt het de naam “Zorgsociëteit”; de ontmoetingsplek 2.0 waar zorg gegeven wordt en waar creatieve en educatieve activiteiten georganiseerd kunnen worden.

Er is een handboek beschikbaar van het project Zondagsociëteit. Voor meer informatie of vragen kun u contact opnemen met mevrouw Somers-Segers via eline_segers84@hotmail.com.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Dit project betreft een vernieuwend en duurzaam concept waarmee er vanuit de buurtzorg (zorg voor en door elkaar) een aantrekkelijk aanbod opgezet wordt voor eenzame ouderen om elkaar te ontmoeten en elkaar te helpen, vooral op momenten dat er geen professionele verzorger aanwezig is. Uit gesprekken met zo’n 100 mensen uit de doelgroep kwam naar voren dat door circa 80% de zondag als de meest vervelende weekdag ervaren. Niemand komt op bezoek en zorgverleners komen hooguit bij hoge nood langs. Het idee is om op zondag laagdrempelige activiteiten en diensten te organiseren in Stadstuin Theresia, waar iedereen aan kan deelnemen. Omdat we met een kwetsbare doelgroep te maken hebben en een bijpassende community willen opzetten, krijgt het de naam “Zorgsociëteit”. Met steun van buurtgenoten, professionele verzorgers en vrijwilligers creëren we een ontmoetingsplek waar zorg gegeven wordt en waar creatieve/educatieve activiteiten georganiseerd kunnen worden. Met de uitvoering van de pilot van deze interventie willen we een handboek schrijven, wat deze overdraagbaar maakt. Op deze manieren kunnen we onze kennis en ervaringen voor, tijdens en na de projectperiode vastleggen, zodat de interventie en (opgedane) kennis ook door anderen gebruikt kunnen worden. Door het initiatief i.c.m. het schrijven van het handboek gaan we ontmoeting, zorg en creatieve activiteiten inzetten om eenzaamheid onder ouderen te voorkomen/bestrijden. We hopen dat de stichting een succesvolle buurtonderneming wordt, met een voorbeeldfunctie voor andere buurten/wijken in Tilburg of andere delen van Nederland. En daarmee hopen we dat het initiatief een succesvol voorbeeld kan zijn voor andere organisaties die willen bijdragen aan het verminderen/voorkomen van eenzaamheid onder ouderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
639611913
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
E. Somers-Segers
Verantwoordelijke organisatie:
Seniorenvereniging Theresia-Loven-Besterd