Mobiele menu

ZonMw Werkplaats e-Health Kennis bundelen en praktisch toepasbaar maken

Project

Een groot knelpunt voor e-Health toepassingen, is de overgang van de pilotfase naar implementatie en opschaling. Dit knelpunt zorgt ervoor dat (schijnbaar) al bewezen succesvolle e-Health toepassingen ‘op de plank’ blijven liggen. Deze werkplaats e-Health richt zich op ervaringen, inzichten, kansen en oplossingen t.a.v. de opschaling en implementatie uit o.a. projecten van het programma Actieplan e-Health.

Doel

In dit project beantwoorden we de volgende vragen:

Wat werkt wel en wat werkt niet bij implementatie van e-Health toepassingen?Welke strategieën zijn succesvol?Welke randvoorwaarden zijn bepalend?Wat moet men anders aanpakken en waarom?

Werkwijze

Deelnemers aan de werkplaats zijn ervaringsdeskundigen e-Health implementatie afkomstig uit praktijkprojecten, onderwijs en beroeps-, branche- en cliëntenorganisaties. Samen bepalen zij de koers. De werkplaats levert een product op dat helpt e-Health implementatie en opschaling te vergemakkelijken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
430000017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2015
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
D. Boshuizen
Verantwoordelijke organisatie:
Vilans