Mobiele menu

ZOOFF Your Life

Projectomschrijving

De MDT-reis

ZOOFF Your Life verbindt jongeren aan bedrijven en organisaties die staan te springen om hun input bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Voorbeelden van vragen zijn: hoe maak je lezen leuk voor leeftijdgenoten, of wat moet je doen om ‘hangbankers’ aan het sporten te krijgen?

Het begint met een matchingsdag waar de jongeren onderzoeken welke organisatie en vraag het beste bij hen past. Zodra er een match is, gaan ze in een team van 15 jongeren op onderzoek uit. Ze doen kennis op, spreken met professionals, vormen een eigen mening en denken mee over wat er anders of beter kan. Samen brengen ze uiteindelijk 1 idee in de praktijk. Dat kan een voorleesmiddag zijn, of een sportwedstrijd of festival.

Kers op de taart: een spetterend eindfeest waar jongeren samen hun successen vieren en een certificaat ontvangen.

Betekenis

  • Voor jongeren

Met ZOOFF Your Life weten jongeren beter wie zij zijn, wat zij kunnen en willen én hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij op een manier die bij hen past. Een mooie intrinsieke beloning: organisaties gaan ook na deze MDT verder met hun ideeën. Zo ervaren de jongeren dat hun inzet ertoe doet en ook daadwerkelijk het verschil kan maken. In het certificaat dat ze ontvangen staan aanbevelingen van hun coach en het bedrijf waar ze hebben meegelopen. Dit wordt steeds vaker gezien als een onmisbare extra op weg naar werk of een vervolgopleiding.  

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Actieve, betrokken jongeren die iets willen betekenen, zijn van grote meerwaarde voor maatschappelijke organisaties. Jongeren kijken met een andere blik naar hun omgeving en komen met verrassende ideeën en visies op diverse vraagstukken. Door hiervan gebruik te maken kunnen organisaties hun aanbod passender maken en betere resultaten behalen. Daarnaast helpt deze MDT bij het opbouwen van een netwerk van jongeren die zich mogelijk blijvend als vrijwilliger willen inzetten of potentieel geschikt zijn als werknemer. Met deze MDT ontwikkelen jongeren zich tot actieve burgers die zich blijvend inzetten voor de maatschappij.

Doelgroep

Jongeren van 14 tot 27 jaar

Regio

Schiedam, Nissewaard

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Met ZOOFF Your Life gaan in de komende twee jaar 16 groepen jongeren aan de slag met 16 verschillende maatschappelijke vraagstukken bij lokale organisaties. In totaal doen 250 jongeren mee. Daarnaast ontwikkelen we een toolkit, zodat we op de lange termijn nog veel meer jongeren, gemeentes en organisaties door heel Nederland kunnen betrekken. ZOOFF Your Life verbindt jongeren aan bedrijven en organisaties met een maatschappelijke onderzoeksvraag. Op basis van hun persoonlijkheid en interesses worden jongeren gematcht aan een vraagstuk. Deze onderzoeksvragen zijn concreet, praktisch en gekaderd, maar wel altijd onderdeel van grotere maatschappelijke kwesties, zoals een goed welzijn voor iedereen of kansengelijkheid. Na de matching gaan jongeren in een team van 15 jongeren op onderzoek uit door aan de slag te gaan bij de betrokken organisatie. De jongeren lopen mee op de werkvloer, gaan in gesprek met professionals, denken met elkaar na over oplossingen, geven advies en het aller belangrijkste: ze voeren met elkaar één van hun adviezen uit in de praktijk. Bijvoorbeeld door het organiseren van een voorleesmiddag, sporttoernooi of festival. Zo verbinden we jongeren die iets willen bijdragen met organisaties die op zoek zijn naar oplossingen op een actieve manier. Met ZOOFF Your Life leren jongeren niet alleen hoe zij zich actief kunnen inzetten, zij leren ook zichzelf beter kennen. Met een persoonlijke coach en een eigen journal werken zij aan hun eigen doelen voor persoonlijke ontwikkeling. Aan het eind van het traject weten jongeren meer over wie zij zijn, wat zij kunnen, wat zij willen én hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij op een manier die bij hen past. De kracht van de ZOOFF Your Life MDT-reis ligt in het bundelen van de expertises van de verschillende betrokken partijen. De Kleine Ambassade begeleidt de jongeren bij hun onderzoek naar het maatschappelijke vraagstuk en hun persoonlijke ontwikkeling. De verschillende partners bieden MDT doe-plekken waar de jongeren hun onderzoek kunnen uitvoeren en bieden inhoudelijke begeleiding. We werken samen met partners uiteenlopende sectoren, zoals Zorg & welzijn, Onderwijs & educatie, Media & cultuur en Sport. We starten met partners in de gemeenten Schiedam en Nissewaard, maar bereiden uit met partnerschappen in kleine en middelgrote gemeenten. Samen met de gemeenten onderzoeken we welke vraagstukken er leven bij lokale organisaties, daar spelen we op in en ontwikkelen we een MDT-reis omheen. We ontwikkelen een duurzaam traject dat in meerdere gemeenten blijvend uitgevoerd kan worden. We werken toe naar een model waarbij deelnemende gemeentes structureel een bedrag meebetalen en waarbij financieel krachtige maatschappelijk organisaties naast een bijdrage in uren, ook in financiële bijdrage gaan doen. Daarnaast verwachten we de kosten per jongere na 2 jaar te kunnen verlagen, omdat we dan ook de methodiek en toolkit veder hebben uitgewerkt. Met ZOOFF Your Life bieden wij een MDT-reis die: 1) tegemoetkomt aan de wens van jongeren om zinvol werk te doen en bij te + dragen aan de maatschappij; 2) jongeren de kans geeft zich persoonlijk te ontwikkelen en daarmee hun CV te verrijken; 3) organisaties de kans biedt om jongeren meer te betrekken bij de maatschappelijke vraagstukken waar zij mee worstelen; 4) organisaties en jongeren direct een actieve bijdrage laat leveren in het creëren van een maatschappij waarin iedereen op een fijne en gelijkwaardige manier met elkaar samenleeft.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
743004023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
mr. E.J.P. Korenstra
Verantwoordelijke organisatie:
De Kleine Ambassade