Mobiele menu

Zoonoses in the night

Alle zoogdieren dragen virussen bij zich. Virussen van vleermuizen zijn wereldwijd een bron van opkomende infectieziekten. We weten niet goed welke virussen de 17 soorten vleermuizen in Nederland herbergen, en of deze schadelijk zijn voor de mens. Dit gebrek aan kennis veroorzaakt soms onnodige ongerustheid. De doelstelling van dit project is om kennis te vergroten over vleermuizen in Nederland als een bron van op mens overdraagbare (zoönotische) virusinfecties. Daartoe gaan we dood gevonden vleermuizen en vleermuisuitwerpselen testen om te bepalen welke virussen ze herbergen. We gaan bloedmonsters van mensen met een verhoogde kans op contact met vleermuizen testen om te bepalen of ze met vleermuisvirussen besmet worden. Tegelijk zal deze mensen gevraagd worden over hun kennis en risicobeleving van vleermuizen. De verkregen kennis zal bijdragen aan verbetering van het voorkómen van de overdracht van virusinfecties van vleermuis op mens en zal bijdragen aan bescherming van vleermuizen.

Producten

Titel: Dragen vleermuizen hun virussen over aan katten en mensen in Nederland?
Auteur: Lineke Begeman
Titel: Working with mammalogists: engaging a network of bat people. Thinking about transformative changes in wildlife health activities
Auteur: Lineke Begeman
Titel: Het vóórkomen van virussen bij vleermuizen in Nederland
Auteur: Lineke Begeman
Titel: Vleermuizen en COVID19
Auteur: Lineke Begeman
Titel: Zoönosen in de nacht
Auteur: EMC
Titel: Coronavirussen in vleermuizen
Auteur: Lineke Begeman
Titel: Zoonosen in de nacht
Auteur: Erasmus MC, Zoogdiervereniging, Wageningen Bioveterinary Research, Nederlandse Voedsel en Waren autoriteit, Rijkinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Universiteit Utrecht, Wageningen Universiteit, Naturalis Biodiversity Center.
Titel: Aanwezigheid van virussen in vleermuizen, in Nederland
Auteur: Linele Begeman
Titel: Zoönosen in de nacht
Auteur: EMC and RIVM
Titel: De speurtocht naar virussen van vleermuizen is bijna afgerond, wat levert het op?
Auteur: Lineke Begeman
Titel: Zoonoses in the night
Auteur: Lineke Begenan
Titel: Zoönosen in de nacht resultaten 2018 en plannen tot 2021
Auteur: EMC, RIVM and ZV
Titel: Rabiës pathogenese in vleermuizen en carnivoren, en implicaties voor transmissie naar mensen
Auteur: Lineke Begeman, Thijs Kuiken
Titel: Wat is de zoönotische potentie van vleermuisvirussen in Nederland?
Auteur: Lineke Begeman
Titel: Zoönosen in de nacht
Auteur: EMC and RIVM
Titel: Zoönosen in de nacht: Wat kunnen we leren van faecesonderzoek en postmortaal onderzoek van vrij levende vleermuizen?
Auteur: EMC, ZV
Titel: Do bats share their viruses with cats and humans in the Netherlands?
Auteur: EMC, ZV
Titel: Zoönosen in de nacht
Auteur: EMC and RIVM
Titel: Zoönosen in de nacht
Auteur: Lineke Begeman, Thijs Kuiken and other consortium partners
Titel: Symposium "Zoonoses in de nacht
Auteur: EMC, ZV, RIVM, UU, WUR, ZonMw, Naturalis
Titel: Zoönosen in de nacht
Auteur: Lineke Begeman, Thijs Kuiken
Titel: Vaak gestelde vragen over vleermuizen en virussen
Auteur: EMC, ZV
Link: https://www.zoogdiervereniging.nl/corona
Titel: Faeces as a novel material to estimate lyssavirus prevalence in bat populations
Auteur: Lineke Begeman; Engbert A Kooi; Erik van Weezep; Marco W.G. van de Bildt;, Chantal B.E.M Reusken; Peter H.C. Lina; Marion P.G. Koopmans; Judith M.A. van den Brand; Thijs Kuiken
Magazine: PubMed

Verslagen


Eindverslag

Wereldwijd nemen de contacten tussen mensen en wilde dieren toe, en daarmee de zorg dat virussen van dieren mensen besmetten (zoönoses). Door meer te leren over virussen bij wilde dieren, en over contacten met wilde dieren, kunnen we zoönoses beter begrijpen en voorkómen. Vleermuizen vormen een belangrijk aandeel van de wilde diersoorten. Daarom onderzochten we welke virussen voorkomen bij 17 vleermuissoorten in Nederland, en wat voor contacten er zijn tussen mensen, huisdieren en vleermuizen. We vonden geen nieuwe ziekteverwekkende virussen. Voor een bekend, ziekteverwekkend virus, European bat lyssavirus type 1, vonden we aanwijzingen voor mogelijke blootstelling bij zwerfkatten. Via vragenlijsten vonden we dat contact tussen mensen en vleermuizen in Nederland zeldzaam is, tenzij mensen specifieke vleermuis-werkzaamheden of -hobby’s hebben. Dit maakt de kans van virusoverdracht van vleermuizen naar mensen in Nederland over het algemeen genomen zeer klein

Vleermuizen zijn wereldwijd een bron van opkomende infectieziekten. In Nederland komen er 17 soorten vleermuizen voor. Net als andere zoogdieren, overal ter wereld, dragen vleermuizen virussen bij zich. We weten niet goed welke virussen vleermuizen in Nederland bij zich dragen, en of deze eventueel schadelijk zijn voor mens of huisdier. Dit gebrek aan kennis veroorzaakt soms onnodige ongerustheid. De doelstelling van dit project is om onze kennis te vergroten over vleermuizen als een mogelijke bron van op mens overdraagbare (zoönotische) virusinfecties. Daartoe gaan we gevonden dode vleermuizen en uitwerpselen van levende vleermuizen in Nederland testen om te bepalen welke virussen ze herbergen. We gaan bloedmonsters van mensen met een verhoogd risico op contact met vleermuizen testen om te bepalen of ze met vleermuisvirussen besmet kunnen worden. We gaan mensen met een verhoogd risico op contact met vleermuizen ondervragen over hun kennis en risicobeleving van vleermuizen. De informatie die we hiermee verkrijgen zal bijdragen aan verbetering van het voorkómen en het beheer van de overdracht van virusinfecties van vleermuis op mens en zal bijdragen aan de bescherming van Nederlandse vleermuispopulaties.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
522003002
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. T. Kuiken
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus MC