Zorg Alert

Projectomschrijving

Doel van het netwerk

Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende wil met dit project een plan ontwikkelen om de samenwerking tussen informele en formele zorgverleners in Leende, Leenderstrijp en Sterksel te verbeteren. Om daarmee kwetsbare en oudere mensen langer zelfstandig en prettig te kunnen laten leven.
Daarnaast wil ze de doelgroep begeleiden om het eigen netwerk te vergroten, meer deel te nemen aan activiteiten buitenshuis en te werken aan de verhoging van hun digitale vaardigheid onder andere vanwege de ontwikkelingen in e-health.

Aangesloten organisaties bij het netwerk

Als initiatiefnemer werkt de Zorgcoöperatie hierin samen met stichting WZW Sterksel, stichting W&Z Leenderstrijp, projectgroep “ZOEM” de “Helpende Hand” en andere informele zorgverleners. Daarnaast streven we versterking van de samenwerking na met de formele zorgverleners zoals: huisartsen, wijkverpleegkundigen van “Zuidzorg” en “Oerzorg”, zorgtrajectbegeleiders, WMO consulenten, etc.

Doel en aanpak project

Het te bereiken doel is 3-ledig:
 a. Eenzaamheid verminderen;
 b. Digitale vaardigheid vergroten;
 c. Hulpvragen sneller, en in betere aansluiting op familiezorg, beantwoorden.

Verslagen

Eindverslag

ZorgAlert; Samen Slim en Sterk in Zorg ( SSSZ)

Zorgcoöperatie Graaggedaan Leende heeft met dit project een plan ontwikkeld voor het versterken van de samenwerking tussen informele hulpverleners van verschillende generaties en formele zorgverleners in Leende, Leenderstrijp en Sterksel. Samen willen wij een coöperatieve intergenerationele gemeenschap vormen om op duurzame wijze bij te dragen aan het langer zelfstandig en prettig leven van kwetsbare en oudere inwoners. Het gezamenlijk te bereiken doel is gericht op het versterken van de gemeenschapskracht en richt zich op de volgende subdoelen:
•Eenzaamheid verminderen;
•Digitale vaardigheid vergroten;
•Hulpvragen in betere aansluiting op familiezorg en andere zorgers uit het persoonlijke netwerk te beantwoorden.

Het vertrekpunt van het plan is het begeleiden van hulpvragers bij het versterken van het persoonlijke netwerk, het stimuleren om meer deel te nemen aan activiteiten buitenshuis en het verhogen van hun digitale vaardigheid ter ondersteuning van sociaal contact, zelfredzaamheid, gezondheid en zorg.

Als initiatiefnemer werkt de Zorgcoöperatie hierin samen met andere informele hulporganisaties zoals stichting WZW Sterksel, stichting W&Z Leenderstrijp, initiatiefgroep “ZOEM”, de “Helpende Hand “ en formele zorgverleners zoals : huisartsen, wijkverpleegkundigen van ” Zuidzorg” en “Oerzorg”, zorgtrajectbegeleiders en WMO consulenten. Samen met deze partners willen wij een lerend interlokaal en multidisciplinair netwerk vormen voor structurele uitwisseling van praktijkervaringen en inbreng van kennis en expertise van verschillende disciplines.

Samenvatting van de aanvraag
Door middel van het project Zorg Alert willen we alle betrokken partijen bij elkaar brengen om tot 1 netwerkorganisatie (Samen Slim en Sterk in Zorg i.o) te komen waar ieder zijn/haar bijdrage aan wil leveren zodat er uiteindelijk 1 loket en een samenhangend informeel en formeel zorg- en dienstenaanbod is, dat als zodanig door iedereen wordt erkend en gebruikt, en waardoor druk op/ en afhankelijkheid van mantelzorgers en professionele zorgverleners wordt verminderd. Huidige thuiszorgverleners (Buurtzorg Leende) hebben zich teruggetrokken uit het gebied, waardoor een leemte ontstaat. Door de samenwerking te verbeteren en de organisatie van de informele- en formele zorg rond ( kwetsbare c.q. oudere) personen beter te organiseren, te formaliseren en te garanderen binnen de dorpsgemeenschap van Leende, Leenderstrijp en Sterksel de noodzakelijke ondersteuning voor en door ouderen toekomstbestendig gemaakt worden met daarbij de hulp van technologie. Door dit initiatief verwachten wij dat de druk op de professionele zorg ( Huisartsen, apotheek en wijkzorg) kan worden verminderd.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005062
Looptijd:
2020
2021
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Ing. G.B.A. Hut
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgcooperatie Graaggedaan Leende