Mobiele menu

Zorg BeterDichtbij in SJG

De ontwikkeling naar digitale communicatie tussen patiënt en zorgverlener was reeds in gang gezet binnen SJG Weert, maar de Coronacrisis heeft het belang ervan verder onderstreept. SJG streeft ernaar om een substantieel gedeelte van de patiëntenzorg op de polikliniek digitaal te laten verlopen en in de zorgprocessen te verankeren. Enkele pionierende poli's binnen ons ziekenhuis zijn reeds gestart met het gebruik van  e-health. Zij ervaren de volgende voordelen:

  • Betere stroomlijning patiëntencommunicatie door ziekenhuis;
  • Laagdrempelige en snellere communicatie tussen specialist/verpleegkundige en patiënt;

Vanwege de goede ervaringen die dit heeft opgeleverd, wil SJG het gebruik van het digitale communicatieplatform verder opschalen. Met behulp van een implementatie- en opschalingscoach willen we een opschalingsplan realiseren waarbij we op basis van good practices met e-health van enkele poli's het gebruik ervan willen verbreden naar alle poliklinieken binnen SJG.

Verslagen


Eindverslag

Het St. Jans Gasthuis Weert (SJG Weert) is in 2018 een van de eerste ziekenhuizen waar BeterDichtbij als nieuw digitaal communicatiemiddel geïntroduceerd is. In de tussentijd is veel kennis en ervaring opgedaan in het implementeren en opschalen van BeterDichtbij bij de (poli)klinieken. Het gebruik van de nieuwe digitale applicatie bij SJG Weert blijft echter achter en daarmee ook de beoogde effecten; verhoging van digitalisering, een verminderde telefoondruk, laagdrempeliger contact en een beter geïnformeerde patiënt. Sinds 2021 is een doorstart gaande door het projectteam van SJG Weert. Er is daarom ondersteuning gevraagd aan BeterDichtbij voor implementatie- en opschalingsbegeleiding.

Gedurende de opschalingsopdracht is er door SJG Weert samen met BeterDichtbij het volgende gedaan;

• Analyse van de huidige gebruik door kwantitatieve data en kwalitatief door middel van gesprekken en observatie
• Implementatiebegeleiding aan de hand van de ideale blauwdruk vakgroepen
• Advies betreffende sturing met daarnaast oplevering management dashboard
• Advies betreffende opschalen en borging van BeterDichtbij in de organisatie
• Voorbereiden en faciliteren online informatie bijeenkomst
• Opstellen van dit opschalingsplan

Er wordt teruggekeken op een succesvolle periode waarin veel stappen in de juiste richting zijn gezet. Ook ziet het SJG momenteel een toename in het gebruik van BeterDichtbij.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002724
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
M. Crins
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Jans Gasthuis