Zorg en ondersteuning in de Hilversumse Meent

Projectomschrijving

Op 6 kilometer afstand van Hilversum ligt de woonkern De Meent. Met ongeveer 4100 inwoners. De wijk wordt ook wel aangeduid als ‘enclave’ van Hilversum. De bewoners zijn door de ligging meer op Bussum gericht dan op Hilversum. In de Hilversumse Meent is 33% van de bewoners ouder dan 65 jaar.

In de Hilversumse Meent werken we samen in het ‘Grote De Meent netwerk’. Hieronder vallen onder andere de Stichting Hilversumse Meent. Deze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers, zij behartigen als onafhankelijke wijkorganisatie vanuit het wijkcentrum al ruim 40 jaar de belangen van de bewoners van de Hilversumse Meent. Zij houden zich bezig met onder andere de wijkontwikkeling, het wijkbeheer en de sociale samenhang. Daarnaast het Zorgnetwerk, met daarin Versa Welzijn, Commissie Zorg en Welzijn, 2 huisartsenpraktijken, wijkverpleging, fysiotherapie, wijkagent en gemeente (onder andere Sociaal Plein). En tot slot overige spelers op het gebied van wonen, winkeliers, scholen, buurt en sportcoaches.

Problematiek is onder andere ouderen, die eigenlijk niet meer zonder hulp thuis kunnen wonen en vaak acute hulp nodig hebben. In De Hilversumse Meent willen we daar met allen partijen onze handen voor ineen slaan!

Er zijn al veel partijen in beeld die met elkaar samenwerken. In fase 1 wordt gewerkt aan verder verstevigen van de basis rondom de thuiswonende kwetsbare ouderen. En het kiezen van 2 inhoudelijke onderwerpen.

Verslagen

Eindverslag

Het netwerk Hilversumse Meent richt zich op het creëren van meer cohesie in de wijk en het faciliteren van een prettige leef- en woonomgeving voor de bewoners in de wijken, waaronder ouderen. Positieve Gezondheid is het uitgangspunt. Hiervoor is nog meer samenwerking nodig tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers, ouderen, buurthuis en andere stakeholders
zoals de gemeente. We willen naar een vraaggericht aanbod, we praten met ouderen in plaats van over ouderen en hebben aandacht voor hun behoeften en verlangens. Daarbij willen we (nog meer) een inclusief netwerk vormen, met daarin alle bewoners, e.g., oud, jong, met een hoge en lage sociale economische status en met een migratieachtergrond.
Hiertoe willen we in fase 2 met de volgende twee onderwerpen aan de slag:
1. Levensloopbestendig wonen
2. Levensloopbestendig samenwonen en -werken: ‘Het Meent Activiteitenpakket’

Samen aan de slag om de Hilversumse Meent verder levensloopbestendig te maken!

Samenvatting van de aanvraag
Op 6 kilometer afstand van Hilversum ligt de woonkern De Meent. Met ongeveer 4100 inwoners. De wijk wordt ook wel aangeduid als ‘enclave’ van Hilversum. De bewoners zijn door de ligging meer op Bussum gericht dan op Hilversum. In de Hilversumse Meent is 33% van de bewoners ouder dan 65 jaar. In de Hilversumse Meent werken we samen in het ‘Grote De Meent netwerk’. Hieronder vallen onder andere de Stichting Hilversumse Meent. Deze organisatie bestaat volledig uit vrijwilligers, zij behartigen als onafhankelijke wijkorganisatie vanuit het wijkcentrum al ruim 40 jaar de belangen van de bewoners van de Hilversumse Meent. Zij houden zich bezig met onder andere de wijkontwikkeling, het wijkbeheer en de sociale samenhang. Daarnaast het Zorgnetwerk, met daarin Versa Welzijn, Commissie Zorg en Welzijn, 2 huisartsenpraktijken, wijkverpleging, fysiotherapie, wijkagent en gemeente (o.a. Sociaal Plein). En tot slot overige spelers op het gebied van wonen, winkeliers, scholen, buurt en sportcoaches. Problematiek is onder andere ouderen, die eigenlijk niet meer zonder hulp thuis kunnen wonen en vaak acute hulp nodig hebben. In De Hilversumse Meent willen we daar met allen partijen onze handen voor ineen slaan! Er zijn al veel partijen in beeld die met elkaar samenwerken. In fase 1 wordt gewerkt aan verder verstevigen van de basis rondom de thuiswonende kwetsbare ouderen. En het kiezen van 2 inhoudelijke onderwerpen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005018
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J. van Dok
Verantwoordelijke organisatie:
HuisartsenpraktijkJ van Dok