Zorg en ondersteuning in de Schrijversbuurt in Eindhoven

Projectomschrijving

Er is nog geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt in Eindhoven, met daarin zorg en welzijn voor ouderen. Dit wijknetwerk willen we gaan oprichten en professionaliseren. Dat is nodig. Een oudere uit de wijk vertelt: "Ik zou zo graag iets willen doen in de wijk waar ik woon, maar waar moet ik naar toe? Het buurthuis is gesloten en er ook geen andere plek waar activiteiten zijn voor ouderen. Ik ben op leeftijd en kan het niet meer opbrengen om helemaal naar Woensel te gaan in het noorden van Eindhoven. Ik heb mijn auto weggedaan, ik voelde me niet meer veilig op de weg. Daarom ben ik het afgelopen jaar met drie activiteiten gestopt. Nu heb ik bijna niets meer.'

Het probleem wordt herkend door zorgverleners en medewerkers van de gemeente Eindhoven. Er is inderdaad geen buurtcentrum, geen dagbesteding en geen verzorgings- of verpleeghuis in de wijk.

Er is ook geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt, met daarin zorg en welzijn voor ouderen, dit willen we gaan oprichten.

Samen met een huisarts, een wijkverpleegkundige, een Programmaleider Strategische vernieuwing vanuit de VVT, drie medewerkers vanuit EindhovenWij en de oudere zelf hebben we al nagedacht over de opzet. We willen missie, visie en doelstellingen bepalen en nadenken over de andere mijlpalen binnen het programma Langdurige zorg en ondersteuning voor ouderen. Dit, om meer cohesie in de wijk te krijgen en activiteiten voor en door ouderen en meer samenwerking tussen zorg- en hulpverleners te organiseren.

Het Concept Positieve Gezondheid is hierbij de basis. We willen tot twee onderwerpen komen, die echt voor de wijk de Schrijversbuurt gelden (op rollator afstand), waarbij er aandacht zal zijn voor het betrekken van ouderen zelf.

Verslagen

Eindverslag

Het netwerk De Schrijversbuurt in Eindoven richt zich op het creëren van een hechtere samenwerking tussen zorg- en hulpverleners, om zorg en ondersteuning aan ouderen op elkaar af te stemmen en vorm te geven, met aandacht voor behoefte van ouderen. Inwoners met elkaar verbinden, nieuwe contacten stimuleren en eigen regie staan voorop. Kernwaarden zijn verbinden, talenten, warmte, groeten en ontmoeten. Hiervoor is nog meer samenwerking nodig tussen de zorg- en hulpverleners in de wijk, vrijwilligers, ouderen en andere stakeholders. We willen naar een vraaggericht aanbod en hebben daarbij aandacht voor de behoeften van ouderen en hun wensen en verlangens. Daarbij willen we nog meer een inclusief netwerk vormen, met daarin alle bewoners, oud, jong, met hoge en lage sociale economische status en met een migratie achtergrond. Door middel van een omgevingsanalyse is in kaart gebracht hoe de wijk is opgebouwd. Daarnaast is er ook een SWOT analyse gemaakt, waaraan ouderen uiteraard hebben meegedacht. Hieruit blijkt onder andere dat er in de wijk een groot gebrek is aan concrete activiteiten voor ontmoeting voor (en met!) ouderen en dat er een ondoorzichtig oerwoud is aan informatie aan wat er mogelijk is op het gebied aan zorg en ondersteuning.
Daarom willen we met de volgende 2 onderwerpen aan de slag:
1. Digitaal platform in de wijk
2. De Wijkhuiskamer van de Schrijversbuurt

Samen gaan we graag aan de slag om hier verder vorm aan te geven!

Samenvatting van de aanvraag
Er is nog geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt in Eindhoven, met daarin zorg en welzijn voor ouderen. Dit wijknetwerk willen we gaan oprichten en professionaliseren. Dat is nodig. Een oudere uit de wijk vertelt: "Ik zou zo graag iets willen doen in de wijk waar ik woon, maar waar moet ik naar toe? Het buurthuis is gesloten en er ook geen andere plek waar activiteiten zijn voor ouderen. Ik ben op leeftijd en kan het niet meer opbrengen om helemaal naar Woensel te gaan in het noorden van Eindhoven. Ik heb mijn auto weggedaan, ik voelde me niet meer veilig op de weg. Daarom ben ik het afgelopen jaar met 3 activiteiten gestopt. Nu heb ik bijna niets meer.' Het probleem wordt herkend door zorgverleners en medewerkers van de gemeente Eindhoven. Er is inderdaad geen buurtcentrum, geen dagbesteding en geen verzorgings- of verpleeghuis in de wijk. Er is ook geen wijknetwerk in de Schrijversbuurt, met daarin zorg en welzijn voor ouderen, dit willen we gaan oprichten. Samen met huisarts, wijkverpleegkundige, een Programmaleider Strategische vernieuwing vanuit de VVT en 3 medewerkers vanuit EindhovenWij en de oudere zelf hebben we al nagedacht over de opzet. We willen missie, visie en doelstellingen bepalen en nadenken over de andere mijlpalen binnen het programma Langdurige zorg en ondersteuning voor ouderen. Om meer cohesie in de wijk te krijgen en activiteiten voor en door ouderen en meer samenwerking tussen zorg- en hulpverleners. Het Concept Positieve Gezondheid is hierbij de basis. We willen tot 2 onderwerpen komen, die echt voor de wijk de Schrijversbuurt gelden (op rollator afstand), waarbij er aandacht zal zijn voor het betrekken van ouderen zelf.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005043
Looptijd:
2020
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Medisch Centrum Hoog Bergen