Zorg en ondersteuning in Maarssen-dorp

Projectomschrijving

Ouderenzorg binnen Maarsen-dorp is een project wat al jaren loopt en steeds beter vorm krijgt. Toch wordt er teveel adhoc gewerkt. We willen de subsidie gebruiken om onder leiding van een projectleider de structuur van het team en het werken met het team in bijvoorbeeld MDO verbeteren en verstevigen. De eerste stap is om dit te bewerkstelligen binnen een HOED, Medisch Centrum Maarssen Dorp (drie huisartsenpraktijken), om het in een volgend stadium uit te rollen in de hagro/wijk, gericht op de wijkgrichte ouderenzorg. Naast de zorg professionels, willen we ook welzijn beter betrekken bij de zorg.

We willen beginnen bij de basis en deze verstevigen door een kernteam aan te stellen, van waaruit de zorg zich als een olievlek kan uitspreiden in latere fasen.

Verslagen

Eindverslag

Zorg en ondersteuning in Maarssen-Dorp

Om de ouderenzorg in Maarsen-Dorp in versterken hebben we in Maarssen Dorp met huisarte, , POH , SO, thuiszorg, gemeente en eerstelijners een tweetal projecten uitgewerkt. Brainstormend over waar we wat toe kunnen voegen in de wijk kwamen we op 2 projecten, daarbij de oudere centraal stellend en uitgaande van positieve gezondheid. Eerste project is het creëren van een ontmoetingsplek voor ouderen om daardoor ouderen meer te activeren en uit hun isolement te halen en gezond/vitaal oud te blijven. Denk aan bewegen, eten, iets ondernemen; zie het ook als een vorm van preventie.
Ons 2e plan betreft een geriatrisch spreekuur/meekijkconsult voor kwetsbare ouderen, maar ook als preventie voor de nog-net-niet-kwetsbaren met een grote diversiteit van klachten, behorend bij de leeftijdsgroep. Dit spreekuur vindt plaats in de huisartsenpraktijk en diverse disciplines kijken mee (SO, fysiotherapie, ergotherapie, dementieconsulente).

Samenvatting van de aanvraag
Ouderenzorg binnen Maarsen-dorp is een project wat al jaren loopt en steeds beter vorm krijgt. Toch wordt er teveel adhoc gewerkt. We willen de subsidie gebruiken om onder leiding van een projectleider de structuur van het teaam en het werken met het team in bv MDO verbeteren en verstevigen. De eerste stap is om dit te bewerkstelligen binnen een HOED, Medisch Centrum Maarssen Dorp (3 huisartsenpraktijken) , om het in een volgend stadium uit te rollen in de hagro/wijk, gericht op de wijkgrichte ouderenzorg. Naast de zorg professionels, willen we ook welzijn beter betrekken bij de zorg. We willen beginnen bij de basis en deze verstevigen door een kernteam aan te stellen, van waaruit de zorg zich als een olievlek kan uitspreiden in latere fasen.
Onderwerpen
Kenmerken
Projectnummer:
639005024
Looptijd:
2019
2020
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C.E. van Maar MBA
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Medisch Centrum Maarssen Dorp