Mobiele menu

Zorg en Veiligheid Haaglanden: Naar perspectief op 2024

In de regio Haaglanden kampt een aanzienlijke groep kwetsbare inwoners met multiproblematiek. Dit vormt een veiligheidsrisico. De afgelopen jaren hebben partners tussen het zorg- en het veiligheidsdomein samengewerkt om deze problemen aan te pakken. Het fundament is er, maar er is meer nodig. De partners gaan maatwerk leveren, waardoor minder mensen tussen wal en schip vallen.

Doel

Een verbeterde samenwerking tussen alle partners. Hierbij spreken zorg- en veiligheidsprofessionals elkaars taal. Met kennis van beide werelden en vanuit het cliëntperspectief lossen de professionals moeilijke casussen samen op. Het project ontwikkelt samenwerkingstafels en een gezamenlijke leersystematiek. 

Aanpak

Actiegericht onderzoek met een continu leer- en verbeterproces. Tijdens het project wordt telkens vanuit het perspectief van de cliënt gewerkt, i.p.v. de eigen organisatie. 

Samenwerkingspartners

De samenwerkende partners zijn, de ambtelijke werkgroep zorg en veiligheid, managementteam Zorg en Veiligheidshuis Haaglanden, GGD Haaglanden, politie, Openbaar Ministerie, JBW, Raad voor de Kinderbescherming, Parnassia, Fivoor, Middin, Leger des Heils, Veilig Thuis, Reclassering Nederland en een vertegenwoordiging van de gemeenten (door Den Haag, Delft en Zoetermeer).

Kenmerken

Projectnummer:
10610202110006
Looptijd: 85%
Looptijd: 85 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
drs. A Aanstoot
Verantwoordelijke organisatie:
Gemeente Den Haag