Mobiele menu

Zorg- en WelzijnsInfoPas: verbeterde informatievoorziening over en aan ouderen met complexe problemen en hun mantelzorgers

Informatie voor betere zorg

Zorg voor ouderen met complexe problemen vraagt om goede informatievoorziening. Die informatie ontbreekt regelmatig. Hulpverleners delen informatie onvoldoende met elkaar of begrijpen elkaar niet door verschillend jargon. Ook de voorlichting aan ouderen zelf kan beter. Vaak is de informatie eenzijdig en nauwelijks afgestemd op hun informatiebehoefte.

Doel
Het project ontwikkelt het Zorg- en WelzijnsInfoPortaal (ZWIP), voert het in, en evalueert het. ZWIP is een patiëntgericht instrument dat via internet toegankelijk is. Het moet de samenwerking tussen alle hulpverleners verbeteren en de kwetsbare oudere meer regie over de zorg geven.

Werkwijze
De onderzoekers brengen eerst in kaart met welke problemen ouderen te maken hebben en welke onderwerpen belangrijk zijn voor de communicatie. Vervolgens ontwikkelen en testen zij het ZWIP. Ouderen, mantelzorgers en hulpverleners worden geschoold in het gebruik, waarna het ZWIP wordt ingevoerd.

Doelgroep
Kwetsbare ouderen (> 70 jaar), mantelzorgers en betrokken hulpverleners.

Verslagen


Eindverslag

In de zorg voor de oudere patiënt met complexe problematiek valt op diverse terreinen nog winst te boeken. De communicatie tussen zorgverleners kan beter, de oudere en mantelzorger moeten beter geïnformeerd zijn over hun gezondheidstoestand, de verbinding tussen zorg en welzijn kan verbeterd worden, en tenslotte zouden oudere en mantelzorger een veel actievere rol kunnen spelen in hoe de verleende zorg en welzijn eruit zien. ZWIP (Zorg- en WelzijnsInfoPortaal) is een internetapplicatie die vooral functioneert als een digitale en virtuele overlegtafel waar patiënt, mantelzorger en professionals aan kunnen plaatsnemen. De overlegtafel wordt ondersteund met informatie, zowel informatie over de patiënt als informatie voor de patiënt. ZWIP is ontwikkeld door en met zorgverleners en patiënten, en voldoet mede hierdoor voor een groot deel aan de behoeften van beide partijen. De belangrijke kernprincipes van ZWIP zijn de volgende :1
1. ZWIP is een digitale overlegtafel voor professionals, patiënten en mantelzorgers,
2. de patiënt zit aan het stuur, en bepaalt samen met zijn eventuele mantelzorgers, wie toegang hebben tot de overlegtafel. Als nieuwe hulpverleners in beeld komen of hulpverleners niet langer betrokken zijn, dan kan de patiënt deze mensen eenvoudig uitnodigen of verdere toegang blokkeren.
3. ZWIP bevat een samenvatting van de zorg- en welzijnssituatie van de patiënt. Deze informatie is samengebracht door verpleegkundige en huisarts
4. Via ZWIP kunnen (delen van informatie uit) informatiebronnen zoals HIS, KIS en ZIS eenvoudig ingezien worden door andere hulpverleners dan degene de informatie verzameld heeft. De patiënt bepaalt wie verder toegang krijgt.
5. Met behulp van deze informatie-onderdelen en het professionele oordeel daarover, bepaalt de patiënt aan welke problemen of domeinen hij al dan niet wil werken en welke zijn doelen zijn
6. De patiënt vindt in ZWIP de informatie toegesneden op hemzelf
Voor voorbeelden van hoe ZWIP in de praktijk werkt zie http://zwip.nl/oudere-startpagina/ervaringen-oudere/

In het transitieproject is ZWIP ontwikkeld en geëvalueerd ten aanzien van de bruikbaarheid door ouderen, mantelzorgers en zorgverleners, haalbaarheid van de implementatie en de te verwachte effecten op kwaliteit van zorg en gezondheid en kwaliteit van leven de betrokken ouderen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311050201
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc