Mobiele menu

Zorg op afstand in de jeugdgezondheidszorg: ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen

Projectomschrijving

Het gebruik van zorg op afstand (zoals beeldbellen) in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is nog niet vastgelegd in beleid en in de richtlijnen van de JGZ, terwijl hier grote behoefte aan is.

Doel en werkwijze

In dit project wordt er literatuuronderzoek verricht. Daarnaast worden de ervaringen met zorg op afstand in de JGZ tijdens de coronacrisis geïnventariseerd en samengevat. Professionals en ouders zullen worden bevraagd over hun ervaringen en behoeftes omtrent zorg op afstand tijdens corona. Hierbij zal er toegespitst worden op het ontwikkelingsonderzoek bij een kind. Op basis van de bevindingen en aanbevelingen over zorg op afstand en (rand)voorwaarden zal een richtlijnmodule worden ontwikkeld en zal ten minste één JGZ-richtlijn worden aangepast.

Samenwerking

Dit project is een samenwerking tussen het NCJ en TNO. Bij het project zijn verschillende disciplines (jeugdartsen en -verpleegkundigen) betrokken. Ook worden JGZ-organisaties, beheerders, een cliëntpanel en de beroepsverenigingen betrokken.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

BEELDBELLEN I.C.M. ONTWIKKELINGSONDERZOEK IN DE JEUGDGEZONDHEIDSZORG De jeugdgezondheidszorg (JGZ) volgt en beoordeelt de ontwikkeling van kinderen van 0-4 jaar met het Van Wiechenonderzoek (VWO). Het VWO is o.a. onderdeel van meerdere JGZ Richtlijnen. Sinds de coronacrisis maakt de JGZ in toenemende mate gebruik van beeldbellen. Hierbij kan, voor het ontwikkelingsonderzoek, gebruik worden gemaakt van films voor ouders om zelf de ontwikkeling van hun kind te bekijken: DIY Van Wiechen (https://tinyurl.com/DIYVanWiechen). Ouders waarderen beeldbellen en JGZ-professionals willen weten of het ontwikkelingsonderzoek i.c.m. beeldbellen in de toekomst kan worden blijven uitgevoerd en hoe. DOEL- EN VRAAGSTELLINGEN Het algemene doel van dit project is bij te dragen aan de kwaliteit van face-to-face vervangende zorg op afstand in de JGZ. We richten ons specifiek op de ervaring die tijdens de coronacrisis is opgedaan met ontwikkelingsonderzoek bij kinderen van 0-4 jaar via beeldbellen. We sluiten aan bij en maken gebruik van resultaten van eerder onderzoek. Waar mogelijk zullen we algemene aanbevelingen voor in (modules van) JGZ richtlijnen formuleren voor zorg op afstand, via beeldbellen, in de JGZ. De onderzoeksvraagstellingen zijn: 1. Welke kennis is beschikbaar over ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen? 2. Wat zijn de ervaringen van professionals en ouders met ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen, en beeldbellen in het algemeen? 3. Wat zijn de behoeftes en voorwaarden van professionals en ouders t.a.v. goed en betrouwbaar ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen, en beeldbellen in het algemeen? 4. Hoe kunnen professionals hierbij rekening houden met doelgroepen voor wie het digitaal werken minder passend of haalbaar is? 5. Welke overwegingen en organisatorische (rand)voorwaarden volgen uit de gebundelde kennis over en ervaringen met en wensen t.a.v. ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen, en hoe kunnen deze worden vertaald naar praktische aanbevelingen? 6. Hoe kunnen de aanbevelingen uit dit onderzoek t.a.v. beeldbellen opgenomen worden in JGZ-richtlijnen? METHODE Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden worden de volgende stappen doorlopen: 1. Verzamelen kennis over ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen, door: a) literatuuronderzoek en b) het ophalen van praktijkervaringen m.b.v. kwantitatieve en kwalitatieve methodes, bij professionals en ouders; 2. Vertalen van de verzamelde kennis naar praktisch hanteerbare aanbevelingen, die worden getoetst door een klankbordgroep en de Richtlijn Advies en Autorisatie Commissie (RAC) voor JGZ Richtlijnen; 3. Rapporteren van verzamelde kennis, overwegingen en aanbevelingen t.a.v. ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen; 4. Toevoegen aanbevelingen aan minstens 1 JGZ-Richtlijn verbonden aan het ontwikkelingsonderzoek, via de RAC; 5. Dissemineren van de resultaten en de aangepaste richtlijnen via (het netwerk van) het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ), beroepsverenigingen en ketenpartners (kinder & jeugdpsychiatrie, kindergeneeskunde, logopedie, kinderfysiotherapie). EINDPRODUCTEN 1) Aan minstens 1 JGZ Richtlijn worden aanbevelingen toegevoegd voor ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen; 2) Bijbehorend rapport met daarin: i) de verzamelde wetenschappelijke en praktische kennis en ervaringen m.b.t. ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen, en beeldbellen tijdens de coronacrisis, en ii) overwegingen en aanbevelingen m.b.t. het al dan niet verrichten van ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen, en de (rand)voorwaarden waaraan deze zorg moet voldoen om de veiligheid, de bruikbaarheid en de toepasbaarheid in de praktijk te waarborgen; 3) Informatie over ontwikkelingsonderzoek via beeldbellen, gericht op ouders, professionals en JGZ-organisaties, middels een tipsheet (incl. een versie die geschikt is voor mensen met lage gezondheids- en/of digitale vaardigheden). EXPERTISE Een projectgroep wordt gevormd door 1) NCJ, die de JGZ Richtlijnen en het VWO beheert, en TNO, die JGZ Richtlijnen ontwikkelt en JGZ-gerelateerd onderzoek verricht. Zij zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en uitvoering van het project en het opleveren van de eindresultaten; 2) twee oudervertegenwoordigers (van FOSS en Ouders&Onderwijs); 3) JGZ-organisaties VGGM, GGD HM en GGD Fryslân, een VWO-instructeur en kennisinstituut Pharos. Naast de projectgroep zijn een klankbordgroep en een cliëntenpanel betrokken. Het cliëntenpanel bestaat uit 6-8 ouders, geworven via de deelnemende JGZ-organisaties. De klankbordgroep bevat vertegenwoordigers van beroepsorganisaties van JGZ-professionals (AJN, V&VN, NVDA), VWO-instructeurs, GGD GHOR, ActiZ, ketenpartners (kinder & jeugdpsychiatrie, kindergeneeskunde, logopedie, kinderfysiotherapie) en ICT-leverancier Topicus. Zij worden betrokken bij het ontwikkelen van vragenlijsten- en interviewprotocollen, de interpretatie van onderzoeksresultaten en/of de verbinding van het onderzoek met de praktijk.

Kenmerken

Projectnummer:
516012522
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
R. van Zoonen MSc
Verantwoordelijke organisatie:
Nederlands Centrum Jeugdgezondheid
Afbeelding

Zorg op afstand opnemen in richtlijnen

Het is belangrijk dat aanbevelingen over face-to-face vervangende zorg op afstand worden opgenomen in bestaande richtlijnen. Daarom financieren we 7 projecten waarin ervaringen met zorg op afstand worden opgenomen in richtlijnen. Dit project is daar één van. Bekijk de andere projecten.