Mobiele menu

Zorg op afstand en digivaardigheid middels afstandtelemonitoring, zittingen op afstand, gebruik communicatie platforms binnen het sociale domein.

Projectomschrijving

Het implementeren van een zelfzorgapp in een gezondheidscentrum wat in de brede zin van positieve gezondheid kan worden ingezet is een uitdagende zaak. Er zijn veel betrokkenen met diverse belangen. Het vormen van een keuze voor de juiste tool is een uitdaging alsmede het opschalen van gebruik van een vaste zelfzorgapp. Echter, wanneer een tool gekozen is, is de communicatiestrategie essentieel alsmede het opschalen van het gebruik ervan. Dit proces is nog gaande en zal vervolg krijgen alvorens de pilot start.

Verslagen


Eindverslag

Het implementeren van een zelfzorgapp in een gezondheidscentrum wat in de brede zin van positieve gezondheid kan worden ingezet is een uitdagende zaak. Er zijn veel betrokkenen met diverse belangen. Het vormen van een keuze voor de juiste tool is een uitdaging alsmede het opschalen van gebruik van een vaste zelfzorgapp.. Echter, wanneer een tool gekozen is, de communicatiestrategie essentieel alsmede het opschalen van het gebruik ervan. Dit proces is nog gaande en zal vervolg krijgen alvorens de pilot start.

Samenvatting van de aanvraag

Ons gezondheidscentrum is gelegen in Veldhoven. In de direct omgeving wonen ongeveer 13000 mensen. Het is een gemêleerde samenstelling waarbij er een realistische afspiegeling van de samenleving. Als stichting horend bij het gezondheidscentrum zetten wij ons al jaren in voor gezondheid en samenwerken in de wijk. Wij hebben nauwe samenwerking met het sociale domein en zijn de verbindende motor tussen de eerste lijn en de tweede lijn. Middels het beschikbare GEZ budget kunnen wij ons al enige tijd inzetten als facilitator van ketenzorg en Juiste Zorg op de Juiste plek. Centraal in onze visie staat Juiste Zorg op de Juiste Plek middels een goede samenwerking tussen de aparte partners in de reguliere eerste lijns- en tweede lijns zorg.In Veldhoven geeft 46% van de mensen boven de 65 jaar een of meer chronische aandoeningen. Multidisciplinaire Ketenzorg (MDZ) is kostbaar, zeker wanneer er veel ambulantie consulten plaatsvinden. Ook in onze regio is het MDZ/GEZ budget overschreden. Een van de redenen is het grote aantal aanmeldingen voor COVID en de enorm toegenomen zorgvraag na COVID. Zorg in de wijk moet op een andere manier worden ingericht waarbij zorg op afstand centraal staat, anders komt de kwaliteit van zorg en garantie van levering van zorg in het geding.

Kenmerken

Projectnummer:
838004017
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2021
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W.J. Ooms
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Gezondheidscentrum Heikant