Mobiele menu

Zorg op afstand en digivaardigheid middels afstandtelemonitoring, zittingen op afstand, gebruik communicatie platforms binnen het sociale domein

Projectomschrijving

Implementatie van het grootschalig inzetten door alle samenwerkende stakeholders van de zelfzorgapp Fit4life. Hierbij kunnen ketenzorg en het sociale domein samen zorg op afstand in de breedste zin van het woord toepassen binnen het centrum en de wijk. Het betreft hier niet enkel het implementeren van een programma, maar het implementeren van een nieuw gedachtegoed bij alle stakeholders. Dit gebeurt middels het opschalen van het gebruik van het e-health programma dat aan deze ketenzorg invulling geeft.

Verslagen


Eindverslag

Het implementeren van het grootschalig inzetten door alle samenwerkende stakeholders van de zelfzorgapp Fit4life waarbij ketenzorg en het sociale domein samen zorg op afstand in de breedste zin van het woord toe kunnen passen binnen het centrum en de wijk. Het betreft hier niet sec het implementeren van een programma, maar het implementeren van een nieuw gedachtegoed bij alle stakeholders middels opschalen van gebruik van het e-health programma die aan deze ketenzorg invulling geeft. Uitval van een projectteamlid heeft gezorgd voor vertraging in het project. Met het gebrek aan tijdsinvestering is besloten (tijdelijk) te stoppen met het traject,

Samenvatting van de aanvraag

Ons gezondheidscentrum is gelegen in Veldhoven. In de directe omgeving wonen ongeveer 13000 mensen. Het is een gemêleerde samenstelling waarbij er een realistische afspiegeling van de samenleving is. Als stichting horend bij het gezondheidscentrum zetten wij ons al jaren in voor gezondheid en samenwerken in de wijk. Wij hebben nauwe samenwerking met het sociale domein en zijn de verbindende motor tussen de eerste lijn en de tweede lijn. Middels het beschikbare GEZ budget kunnen wij ons al enige tijd inzetten als facilitator van ketenzorg en Juiste Zorg op de Juiste plek. Centraal in onze visie staat Juiste Zorg op de Juiste Plek middels een goede samenwerking tussen de aparte partners in de reguliere eerstelijns- en tweedelijns zorg. In Veldhoven heeft 46% van de mensen boven de 65 jaar een of meer chronische aandoeningen. Daarnaast zal de huidige leefstijlproblematiek van mensen 35-65 in de toekomst, naast vergrijzing, nog meer druk op de zorg gaan leggen. Multidisciplinaire Ketenzorg (MDZ) is kostbaar, zeker wanneer er veel ambulantie consulten plaatsvinden. Ook in onze regio is het MDZ/GEZ budget overschreden. Een van de redenen is het grote aantal aanmeldingen voor COVID en de enorm toegenomen zorgvraag na COVID. Zorg in de wijk moet op een andere manier worden ingericht waarbij zorg op afstand centraal staat, anders komt de kwaliteit van zorg en garantie van levering van zorg in het geding. Gezondheidscentrum Heikant heeft al enige tijd het doel om een zorginnovatie te implementeren. Middels proeftuinsessies is de focus komen te liggen op het implementeren van een tool ter bevordering van de zelfzorg van patiënten. Tijdens het vorige coachingstraject is een goede basis gelegd door het (met alle stakeholders) bepalen van de doelgroep, doelstellingen en keuze van de app. Het doel van dit coachingstraject is het draaien van een pilot met de inzet van de zelfzorgapp Fit4Life voor de doelgroep ‘patiënten met obesitas’ van 35-65 jaar oud.

Kenmerken

Projectnummer:
838004077
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2022
2022
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
J.M.C.D. van de Rijt
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Gezondheidscentrum Heikant