Mobiele menu

Zorg in Transitie ('t ZinT me)

Projectomschrijving

Het Sint Jans Gasthuis (SJG) streeft met de zorggroepen Meditta en Pozob en de coöperatie huisartsen Weert naar een intensieve samenwerking in de regio Weert, waardoor ‘op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek’ kan worden aangeboden. Door de zorg op een meer samenhangende manier te organiseren beoogt zij de aaneensluiting van zorg te kunnen optimaliseren. Speerpunten zijn toenemende chronische aandoeningen, groeiende sociale problematiek, stijgende arbeidskrapte en tele-consultancy en zelfzorg d.m.v. technologische toepassingen.

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

De partijen CZ, Meditta, PoZoB, Corporatie huisartsen Weert e.o. en SJG Weert streven er naar in het adherentiegebied van het ziekenhuis SJG de juiste zorg op de juiste plek te organiseren. Partijen zijn van mening dat demografische en maatschappelijke ontwikkelingen, zoals vergrijzing, toenemende multimorbiditeit en technologische ontwikkelingen, maar ook veranderende wensen die de samenleving stelt aan zorg en ondersteuning, aanpassingen vergen in de wijze waarop zorg en ondersteuning wordt geboden. Deze ontwikkelingen vragen onder meer om een transformatie naar het leveren van de juiste zorg op de juiste plek door de juiste professional op het juiste moment en tegen de juiste prijs, met als uitgangspunt dat de patiënt minimaal even goede of zelfs betere zorg zal ontvangen. Partijen zullen projecten uitvoeren en zorg leveren conform relevante en vigerende wet- en regelgeving waaronder onder meer privacy-, fiscale en andere juridische wetgeving.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010055
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
L. Naus
Verantwoordelijke organisatie:
Sint Jans Gasthuis