Mobiele menu

Zorg voor borstvoeding.

Projectomschrijving

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

Borstvoeding draagt in belangrijke mate bij aan de gezondheid van de nieuwe generatie. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat borstgevoede kinderen gezonder zijn dat kinderen die kunstvoeding krijgen. Ruim 70% van de vrouwen begint met borstvoeding, maar het percentage daalt zeer snel. De WHO en Unicef hebben in 1989 de ‘Tien vuistregels voor het welslagen van de borstvoeding’ opgesteld. In het project Zorg voor Borstvoeding krijgen instellingen in de gezondheidszorg informatie over deze vuistregels en advies en begeleiding bij de implementatie ervan in hun praktijk. Het beleid en de werkwijze worden getoetst aan de door de WHO en UNICEF opgestelde internationale normen, waarna een positief resultaat leidt tot het UNICEF Zorg voor Borstvoeding certificaat. Instellingen die de “Tien vuistregels’ toepassen hebben hogere borstvoedingscijfers dan het landelijke gemiddelde. In het kader van het project wordt ten behoeve van het werk van de instellingen ook voorlichtingsmateriaal ontwikkeld, dat met name gericht is op lager opgeleide en allochtone ouders.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
25000001
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2000
2002
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Verantwoordelijke organisatie:
Stichting Zorg voor Borstvoeding