Mobiele menu

Zorg voor de mantelzorger - dicht bij huis

Mantelzorgers zijn zich vaak niet bewust van hun rol, en vinden het zorgen voor familie of partner vanzelfsprekend. Met dit project wil Agathos Thuiszorg voorkomen dat de zorg voor hen te zwaar wordt. 

Als de druk te hoog is, zorgt de organisatie voor passende ondersteuning. Zo nemen zorgprofessionals bepaalde taken tijdelijk over. Ook kan de organisatie vrijwilligers of psychosociale zorgverleners inzetten. In 2010 organiseerde Agathos ook Mantelzorgsalons. De mantelzorgers krijgen in groepsverband voorlichting en advies. De Mantelzorgsalons bieden ruimte om ervaringen uit te wisselen. Doel is dat mantelzorgers erkenning ervaren en zich ontlast voelen van taken. Daarnaast bestaat het aanbod uit de Mantelzorgtelefoon. Mantelzorgers kunnen telefonisch contact opnemen als zij behoefte hebben aan individueel advies.

Agathos doet veel moeite om mantelzorgers te bereiken. Veel aandacht gaat uit naar mantelzorgers die zorgen voor iemand met depressieve klachten. Belangrijk zijn ook mantelzorgers die vanuit de christelijke achterban geen aansluiting voelen bij het reguliere ondersteuningsaanbod.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
87600052
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Vroon
Verantwoordelijke organisatie:
Agathos Thuiszorg