Mobiele menu

Zorg voor eigen gezondheid; de wijkverpleegkundige in de geintegreerde eerstelijn Overvecht

In dit project werkten wijkverpleegkundigen (2 fte) vanuit gezondheidscentra in de Utrechtse aandachtswijk Overvecht op het snijvlak van zorg, welzijn en preventie. Ze richtten zich op kwetsbare volwassenen van 18 tot 65 jaar die met lichamelijke klachten bij de huisarts komen. Ze hebben dikwijls klachten op verschillende vlakken: medisch, psychisch, sociaal en/of financieel.

Doel

De wijkverpleegkundigen hielpen bewoners de eigen gezondheid te versterken.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen waren toegankelijk en gemakkelijk bereikbaar. Ze hielpen bewoners bij het verhelderen van hun zorgvraag en maakten samen met hen een persoonlijk gezondheidsplan. Zo nodig konden ze cliënten ook verwijzen naar andere hulpverleners, omdat er goede contacten waren. De wijkverpleegkundigen werkten nauw samen met huisartsen en de gezondheidscentra. Zo draaide ze mee met inloopspreekuren van huisartsen en nam deel aan het overleg in gezondheidscentra.

Verslagen


Eindverslag

In de wijk Overvecht in Utrecht hebben twee thuiszorgorganisaties, Buurtzorg Utrecht Overvecht en Careyn, samen met Stichting Overvecht Gezond (een bundeling van gezondheidscentra in de wijk) uitgewerkt hoe de wijkverpleegkundige in nauwe samenwerking met de huisartsen en praktijkondersteuners bewoners kan ondersteunen bij het vaststellen van hun eigen (gezondheids)doelen en toeleiden naar de juiste hulpverlening of aanbod.

Kenmerken

Projectnummer:
206010050
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2010
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P.P.G. Koster
Verantwoordelijke organisatie:
Buurtzorg Nederland
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.