Mobiele menu

Zorg voor innoveren Kinderfysiotherapie regio westland project supereters

Wij zijn als Kinder fysiotherapie praktijk op zoek naar digitale middelen die ondersteunen bij het reguliere behandelprogramma van zorgprofessionals, individueel of binnen een zorgteam (fysiotherapeut, diëtist, pedagoog, huisarts, leefstijlcoach). Verschillende apps hebben de potentie om gezinnen te begeleiden bij het aanleren van een gezonde leefstijl. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een eetdagboek (nu in de praktijk op papier ingezet maar ook bestaand in digitale variant), online begeleiding bij oefeningen die in de thuissituatie uitgevoerd moeten worden of digitaal psycho-educatiemateriaal. Hoewel veel technologische mogelijkheden reeds in gebruik zijn op andere plekken in de zorg is nog niet duidelijk wat de meest geschikte applicaties voor onze zorginhoud en doelgroep zijn en wat de beste manier is om deze in te zetten in de praktijk. Samen met de coach kijken we op een gestructureerde manier naar ons zorgproces (binnen de praktijk maar ook bij mensen thuis), bepalen we welke digitale componenten voor aanvulling of vervanging zouden kunnen zorgen en kijken we naar eisen en wensen waar we rekening mee moeten houden tijdens de selectie als het aankomt op aanschaf en implementatie.

Verslagen


Eindverslag

In dit project hebben wij gekeken naar middelen die ondersteunen bij de behandeling. Hoewel veel technologische mogelijkheden in gebruik zijn op andere plekken in de zorg is nog niet duidelijk wat mogelijke applicaties voor onze praktijk zijn. Samen met de coach kijken we naar ons zorgproces, bepalen we welke digitale componenten voor aanvulling of vervanging zouden kunnen zorgen en kijken we naar eisen en wensen waar we rekening mee moeten houden tijdens de selectie, aanschaf en implementatie. Uit dit traject is gebleken dat er op dit moment geen applicatie is die binnen ons werkveld en werkproces de waarde kan bieden waar wij naar zoeken. Wij zien potentie in één bestaand product maar dit vereist nog doorontwikkeling en onderzoek naar de effectiviteit. Dit gaan wij samen met de Haagse Hogeschool en de ontwikkelaar van dit product doen. Het traject heeft ons lessen geleerd met betrekking tot de inzet en implementatie die ons bij verdere inzet van digitale middelen zal helpen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002608
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
W. Scholtes- Bos
Verantwoordelijke organisatie:
Kinderfysiotherapie Regio Westland