Mobiele menu

Zorg voor Ouderen en Welzijn Netwerk Nijmegen (ZOWEL NN)

Producten

Titel: Convenant

Verslagen


Eindverslag

Het netwerk voor Zorg en Welzijn voor Kwetsbare Ouderen in Nijmegen en omstreken (ZOWEL NN)heeft vanaf de start in 2008 een grote bloei doorgemaakt.
Alle grote partners in zorg en welzijn raakten aangesloten en er was een stevige vertegenwoordiging van de doelgroep in de vorm van een doelgroeppanel met een uniek vetorecht.
Er werden diverse projecten vorm gegeven: twee transitie projecten (ZWS en ZWIP) en vier onderzoeksprojecten.

Dankzij de samenwerking in het netwerk is er gaandeweg zicht gekomen op het hoofddoel van de transitie: de oudere meer aan het stuur krijgen en deze ook sterker maken in de zorg.
De vraagsturing gericht op de wensen van de oudere is bij de netwerkpartners een verbindende kracht gebleken.

Aan het einde van de projectperiode is hard gewerkt aan borging en verspreiding. Borging is bereikt doordat de partijen samen garant zijn gaan staan voor de financiële ondersteuning en nieuwe innovatie projecten hebben opgestart. Verspreiding is gerealiseerd door het starten van nieuwe gelijkaardige netwerkprojecten in en om Doetinchem, Tiel en Arnhem/Velp. Het ZOWEL NN netwerk gaat als "100 uw welzijns en Zorgnetwerk" een vitaal vervolg tegemoet.

Het Netwerk voor Zorg en Welzijn ten behoeve van kwetsbare ouderen in de regio Nijmegen en omstreken heeft in de afgelopen jaren succesvol een innoverend en verkennend netwerk gerealiseerd, waarin aanbieders in zorg en welzijn op unieke wijze met ouderen samenwerken en reeds met een aantal concrete, op elkaar afgestemde producten meerwaarde realiseren voor kwetsbare ouderen, betrokken instellingen en professionals, en de OOR-regio (zuid-oost/ oost Nederland).

Het netwerk heeft zijn vitaliteit en draagvlak getoond door een doorstart te maken naar een duurzaam netwerk, waarin verder geïnnoveerd wordt en afstemming van vraag en aanbod plaatsvindt, in directe samenspraak met ouderen.

Het netwerk is een innovatief netwerk, waarin de innovaties worden getoetst op relevantie, wenselijkheid, integratie van zorg en welzijn en doelmatigheid door een krachtig ouderenpanel.
De academische verbinding borgt de evaluatie, enerzijds met voor ouderen relevante en supraregionaal gehanteerde uitkomstmaten, en anderzijds met het vastleggen van zorgconsumptie en -kosten, zodat ook de kosten-effectiviteit wordt gevolgd. Dit maakt dat zowel meerwaarde voor ouderen, aanbieders, verzekeraars als maatschappij wordt vastgelegd.
Uitgangspunt is dat alleen doelmatige zorg- en welzijnsinnovaties die meerwaarde leveren voor ouderen het verdienen te worden opgeschaald.

Het ZOWEL NN netwerk zal de komende jaren nieuwe innovaties vormgeven en het doelgroeppanel van ouderen versterken.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
311050101
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2008
2012
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. M.G.M. Olde Rikkert
Verantwoordelijke organisatie:
Radboudumc