Mobiele menu

Zorg voor volwassenen met Cerebrale Parese in kaart

De zorg voor volwassenen met cerebrale parese (CP) is niet goed georganiseerd is, zowel de revalidatiezorg in de eerste lijn als bevolkingsonderzoek en ziekenhuiszorg. We hebben het zorggebruik van volwassenen met CP in de regio Rotterdam Rijnmond over de jaren 2015-2019 geanalyseerd. Om ketenzorg voor volwassenen met CP te initiëren, hebben we mogelijke ketenpartners (zorgverleners, instellingen en regionale samenwerkingsverbanden) in de regio
Rotterdam Rijnmond in kaart gebracht. Deze partijen herkennen de knelpunten in de zorg, maar gaven aan dat een nieuw netwerk opzetten niet wenselijk is. In plaats daarvan is het een optie om aansluiting te zoeken bij een bestaand samenwerkingsverband van bijvoorbeeld hersenletselcentra. Hierbij willen we stimuleren dat een aantal zorgprofessionals zich verdiept in de zorg voor volwassenen met CP, bijvoorbeeld via scholing. Specifieke kennis over CP is onmisbaar om de zorg voor volwassenen met CP te kunnen opzetten en verlenen.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10100442010054
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Prof. dr. J.G. Becher
Verantwoordelijke organisatie:
Revalidatiecentrum Rijndam