Mobiele menu

Zorgconsulent Palliatieve Zorg

Projectomschrijving

Doel

Uit knelpuntenanalyse van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM), evaluaties van Informare en de ervaring met het STEM project, kwam naar voren dat kennis op gebied van palliatieve zorg in verpleeghuizen en de thuiszorg nog onvoldoende is. Zorgconsulenten palliatieve zorg kunnen de zorgteams ondersteunen in het organiseren van palliatieve zorg volgens de laatste richtlijnen. 

Resultaten

Hiertoe zijn 8 verpleegkundigen opgeleid tot zorgconsulent palliatieve zorg. Door het opleiden van de zorgconsulenten werd direct op de werkvloer kennis over palliatieve zorg gedeeld op een toegankelijke manier. Ze hebben workshops gegeven om kennisniveau van de afdelingen te verhogen. Ook hadden ze inzicht in welke hiaten er zijn op gebied van kennis en kunnen en konden hier adequaat op inspelen. De consulenten zijn proactief bezig, stappen zelf op teams af, geven klinische lessen en door de toename van consultvragen merken ze dat door deze inspanningen teams hen beter weten te vinden.

Producten

Titel: Nieuwsbrief netwerk palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek
Titel: Nieuwsbrief palliatieve zorg Westelijke Mijnstreek
Titel: Folder:Zorgconsulent Palliatieve Zorg
Titel: Visitekaartjes zorgconsulenten
Titel: Info Intern Vivantes
Titel: Poster:Zorgconsulent palliatieve zorg-Zuyderland thuiszorg

Verslagen


Eindverslag

De missie van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) is vanuit de ketengedachte bijdragen aan de optimalisatie (doeltreffende, doelmatig, klantgericht), toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg, waarbij de individuele zorgvrager de regie voert. In onze missie willen we realiseren dat de palliatieve zorg holistisch is afgestemd naar behoefte, waarde en wensen van de cliënt en zijn naaste. Uit een knelpuntenanalyse van het NPWM, de evaluaties van Informare en de ervaring met het STEM project, komt naar voren dat kennis op het gebied van palliatieve zorg in de verpleeghuizen en de thuiszorg (waar volgens onderzoek 67% van de cliënten overlijdt), nog onvoldoende is. Hiertoe zijn 8 verpleegkundigen geselecteerd en opgeleid door de Hoge School Arnhem Nijmegen tot zorgconsulent palliatieve zorg. Deze zorgconsulenten komen uit drie verschillende zorgorganisaties, zowel intra- als extramuraal. Zij ondersteunen de zorgteams in het organiseren van palliatieve zorg volgens de laatste richtlijnen. Door het opleiden van deze 8 zorgconsulenten wordt er direct op de werkvloer in de thuiszorg en de verpleeghuizen kennis gedeeld op een toegankelijke manier over palliatieve zorg. De zorgconsulenten zullen ook workshops gegeven om het kennisniveau van de afdelingen te verhogen. Ook hebben de zorgconsulenten, gezien ze in de directe patiëntenzorg aanwezig zijn en werken met verschillende teams, inzicht in welke hiaten er zijn op het gebied van kennis en kunnen hier adequaat op inspelen.

Samenvatting van de aanvraag

De missie van het netwerk Palliatieve Zorg Westelijke Mijnstreek (NPWM) is vanuit de ketengedachte bijdragen aan de optimalisatie (doeltreffende, doelmatig, klantgericht), toegankelijkheid en continuïteit van palliatieve zorg, waarbij de individuele zorgvrager de regie voert. Uit een knelpuntenanalyse van het NPWM, de evaluaties van Informare en de ervaring tot nog toe met het STEM project, komt naar voren dat kennis op het gebied van palliatieve zorg in de verpleeghuizen en de thuiszorg (waar volgens onderzoek 67% van de cliënten overlijdt), nog onvoldoende is. Verder komen regelmatig crisissituaties voor waarin cliënten onnodig worden overgeplaatst naar ziekenhuis /hospice en niet sterven op de plek van voorkeur (data Palliatief Expertise Team (PET). In onze missie willen we realiseren dat de palliatieve zorg holistisch is afgestemd naar behoefte, waarde en wensen van de cliënt en zijn naaste. Deze afstemming van zorg wil het NPWM verder realiseren door het implementeren van een Transmuraal Palliatief Zorgpad (TPZ) met een palliatief assessment om zo pro-actief cliënten te identificeren en behandelen i.p.v. tot nu toe reactief (zie bijlage). De zorgconsulente heeft een belangrijke functie in de zorgorganisatie, maar zal ook een linking pin zijn in het TPZ (zie bijlage). Door de consulenten te borgen in het zorgpad, zal zij up to date blijven van ontwikkelingen in het palliatieve veld welke zij in haar organisatie weer kan uitdragen. Verder kan zij problematiek rondom palliatieve zorg signaleren en dit in de overleggen met het PET bespreken. Het doel is dat de zorgconsulente de zorgteams ondersteund in het organiseren van palliatieve zorg volgens de laatste richtlijnen, instrumenten en evidence.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
626003045
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2014
2016
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
P.A.G.M. Knapen
Verantwoordelijke organisatie:
Orbis Thuis