Mobiele menu

Zorgkwaliteit Beter in Beeld

Projectomschrijving

De frustratie van een onduidelijk protocol is weggenomen door het toepassen van bestaande technologie, namelijk QR-codes (Quick Respons). Dit was het startpunt van de zorginnovatie “Zorgkwaliteit beter in Beeld”.

Deze verbetering is gedeeld in de organisatie. Team Nachtzorg Oost zag mogelijkheden. Zij dienen van veel cliëntinformatie op de hoogte te zijn. In samenspraak is er een pilot gestart. De conclusie was;. “Het gebruik van de QR-code werkt goed; iedere collega weet hoe het werkt en binnen no-time is er de informatie”.

De volgende stap is om nachtzorgprofessionals ook AVG-gevoelige informatie te kunnen laten oproepen rechtstreeks uit het rapportagesysteem. De zorginnovatie “Zorgkwaliteit beter in Beeld” is ook op andere vlakken in te zetten binnen de zorg. Bijvoorbeeld, een QR-code met een instructievideo’s bij pbm’s i.v.m. corona en in de toekomst ook voor cliënten. Cliënt: “Ik kan op elk gewenst moment, zo vaak als ik wil, toegang krijgen tot de informatie”.

Verslagen


Eindverslag

De frustratie van een onduidelijk protocol is weggenomen door het toepassen van bestaande technologie, namelijk QR-codes (Quick Respons). Dit was het startpunt van de zorginnovatie “Zorgkwaliteit beter in Beeld”.

Deze verbetering is gedeeld in de organisatie. Team Nachtzorg Oost zag mogelijkheden. Zij dienen van veel cliëntinformatie op de hoogte te zijn. In samenspraak is er een pilot gestart. De conclusie was;. “Het gebruik van de QR-code werkt goed; iedere collega weet hoe het werkt en binnen no-time is er de informatie”.
De volgende stap is om nachtzorgprofessionals ook AVG-gevoelige informatie te kunnen laten oproepen rechtstreeks uit het rapportagesysteem.

De zorginnovatie “Zorgkwaliteit beter in Beeld” is ook op andere vlakken in te zetten binnen de zorg. Bijvoorbeeld, een QR-code met een instructievideo’s bij pbm’s i.v.m. corona en in de toekomst ook voor cliënten. Cliënt: “Ik kan op elk gewenst moment, zo vaak als ik wil, toegang krijgen tot de informatie”.

Samenvatting van de aanvraag

Zoals alle landelijke instellingen in de sector zorg en welzijn, werkt ook Dichterbij veel met protocollen, die nog zeer vaak(noodzakelijk soms) zijn verwerkt op papier. Protocollen hebben op zichzelf als doel om aan de hand van informatie eenduidigte handelen. Echter, zoals vaker, is de praktijk weerbarstiger. Ook zo in het epilepsieprotocol van een bewoonster vanDichterbij. De subjectieve omschrijving “bij grote schokken medicatie toedienen” in het protocol werkte verlammend tijdens eenepileptische aanval. De subjectieve beschrijving is daarom vervangen door een video die door middel van een QR-code (QuickRespons) aan het protocol werd gekoppeld. Door gebruik te maken van een QR-code is het mogelijk om in de tekstueleomgeving van het protocol een verbetering in de ondersteuning (visualisatie ondersteunt het tekstuele) te realiseren. Hierdoorervaren de zorgprofessionals (nachtzorg, nieuwe collega’s, flexmedewerkers en uitzendkrachten) wel voldoende ondersteuningvanuit het protocol wanneer zij moeten handelen in deze situatie. De frustratie van een onduidelijk protocol is weggenomen door het toepassen van het toepassen van bestaande technologie, namelijk QR-codes. Dit was het startpunt van de zorginnovatie “Zorgkwaliteitbeter in Beeld”. Nadat de oplossing is gedeeld in de organisatie bleek dat deze toepasbaar is op meerdere praktijkvragen. Om de oplossingsuccesvol te kunnen implemteren schakelen we een coach in die ons begeleidt in het succesvol opschalen en implementeren.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
838002560
Looptijd: 100 %
Looptijd: 100 %
2020
2021
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
T. Rooijackers
Verantwoordelijke organisatie:
Dichterbij