Mobiele menu

Zorgpad met e-consulten voor peuters met een laag risico op opvoed- en opgroeiproblemen: een gerandomiseerde trial

Projectomschrijving

Zorgpad e-consulten

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. Het e-consult is onderdeel van de zorgpaden. Door de inzet van zorgpaden verschilt de zorg per gezin. Sommige gezinnen krijgen intensieve aandacht en bij andere gezinnen worden contactmomenten vervangen door het e-consult.

Doorontwikkeling samen met professionals, ouders en wetenschappers

Het zorgpad ‘e-consulten’ is ontwikkeld met professionals, ouders en wetenschappers. Met de kennis en ervaring uit de ontwikkelfase en haalbaarheidsstudie is het vervolgonderzoek opgezet om een e-consult te vergelijken met een bezoek aan het consultatiebureau.

Resultaten

Ouders zijn reeds vanaf 2013 enthousiast over het zorgpad met e-consulten. Het zorgpad ‘e-consulten’ blijkt voor een geselecteerde groep ouders met jonge kinderen een passend alternatief zonder negatieve consequenties qua ontwikkeling en veiligheid van deze kinderen. Met tijdwinst die voor andere doelen ingezet kan worden. Zo kunnen jeugdgezondheidszorg-professionals, door gebruik te maken van e-consulten, met hetzelfde budget de zorg vanuit de jeugdgezondheidszorg anders inrichten en verdelen. Hierdoor wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften terwijl alle kinderen in beeld blijven.

Toekomstbeeld

De uitkomsten van dit project bieden kansen om de JGZ werkelijk anders in te richten en te verdelen terwijl alle kinderen in beeld blijven. De JGZ van de toekomst vraagt naast vakbekwame professionals ook professionalisering van en investering in de technologische mogelijkheden ten behoeve van ouders van jonge kinderen en jeugdigen.

Meer weten?

Lees meer over het project op de website van de SPARK methodiek.

Producten

Titel: SPARK verbetert geboortezorg en jeugdgezondheidszorg
Auteur: Ingrid Staal en Guus Schrijvers
Link: https://guusschrijvers.nl/spark-verbetert-geboortezorg-en-jeugdgezondheidszorg/
Titel: E-consulten in de Jeugdgezondheidszorg
Auteur: Nicole Vullings, Arina Brunekreeft, Ingrid Staal
Link: https://www.captise.nl/Zorg-Jeugd/ArtMID/504/ArticleID/2503

Verslagen


Eindverslag

Het zorgpad ‘e-consulten’ is ontwikkeld met professionals, ouders en wetenschappers. Met de kennis en ervaring uit de ontwikkelfase en haalbaarheidsstudie was het tijd voor de volgende stap en hebben we dit vervolgonderzoek opgezet om een e-consult te vergelijken met een bezoek aan het consultatiebureau.

Uit deze vergelijking bleek het zorgpad ‘e-consulten’ voor een geselecteerde groep ouders met jonge kinderen een passend alternatief zonder negatieve consequenties qua ontwikkeling en veiligheid van deze kinderen. Met tijdwinst die voor andere doelen ingezet kan worden.

Zo kunnen jeugdgezondheidszorg-professionals, door gebruik te maken van e-consulten, met hetzelfde budget de zorg vanuit de jeugdgezondheidszorg anders inrichten en verdelen. Hierdoor wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften terwijl alle kinderen in beeld blijven.

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg flexibelere zorg bieden, meer gericht op behoeften van ouders. De toepasbaarheid hiervan is eerder bekeken met een innovatief project (www.zorgpadenjgz.nl). Met deze benadering wordt het mogelijk om meer in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften. Sommige ouders en kinderen krijgen meer aandacht, terwijl bij veel ouders enkele contactmomenten vervangen worden door het e-consult.

Dit project onderzoekt de meerwaarde van een e-consult ten opzichte van een consult op het consultatiebureau. Een even goede gezonde en veilige ontwikkeling voor het kind is daarbij een voorwaarde.

In twee JGZ-organisaties wordt op basis van toeval de uitvoering van een e-consult en bureau-consult bij 1300 peuters van 24 maanden verdeeld. Zes maanden na het consult worden alle kinderen beoordeeld op gezonde en veilige ontwikkeling. Kinderen met laag risico op de SPARK (een gestructureerd vraaggesprek naar zorgbehoefte) en ouders waarmee in dialoog is bepaald dat digitaal volgen voor hen passend is, komen in aanmerking voor deelname aan deze studie.

Samenvatting van de aanvraag

Met zorgpaden kan de jeugdgezondheidszorg (JGZ) een flexibelere zorg bieden die meer gericht is op behoeften van ouders. De introductie van zorgpaden in de JGZ is een innovatie waarvan in een project in Zeeland is aangetoond dat het haalbaar is en leidt tot gewenste verbeteringen: een centralere plaats voor de ouders en jeugdigen en meer inzicht in het proces van zorgverlening. De zorgpad-benadering maakt het mogelijk om in te gaan op verschillen tussen gezinnen en hun behoeften. Sommige ouders en kinderen krijgen meer aandacht, terwijl voor een groot deel van de andere ouders een aantal contactmomenten vervangen worden door een digitaal consult. Onze stip op de horizon: de JGZ professional faciliteert de ouders met het aanreiken van digitale middelen zoals e-consult en ouderportaal, waarmee de ouder zelf de regie kan nemen en keuzes kan maken. Voor brede toepassing in de uitvoeringspraktijk is verder onderzoek naar gebruik en effectiviteit van e-consulten een vereiste.

DOEL: De meerwaarde vaststellen van een e-consult ten opzichte van een fysiek consult, met als voorwaarde een even goede gezonde en veilige ontwikkeling.

DESIGN: Een gerandomiseerde trial met 12 maanden follow-up. In 2 JGZ-organisaties wordt gerandomiseerd tussen het uitvoeren van een e-consult en fysiek consult bij peuters van 24 maanden (N=1300) met laag risico op de SPARK en ouders waarmee in dialoog is bepaald dat digitaal volgen voor hen passend is. Zes maanden na het e-consult/fysiek consult worden alle kinderen beoordeeld op gezonde en veilige ontwikkeling.

TIJDPAD: Maand 1-6 voorbereiding, maand 7-20 inclusie kinderen in de leeftijd van 18 maanden, maand 13-26 uitvoering e-consult vs fysiek consult, maand 19-32 check kinderen op leeftijd van 30 maanden, maand 33-36 analyseren, rapporteren en implementatie-activiteiten.

Kenmerken

Projectnummer:
736200009
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2017
2022
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Dr. I.I.E. Staal
Verantwoordelijke organisatie:
GGD Zeeland