Mobiele menu

Zorgwachtwinkel

Doel

Het vroegtijdig signaleren van gezondheids- en welzijnsproblemen bij kwetsbare ouderen in Overvecht. Met als einddoel dat zij langer zelfstandig en tevreden in hun eigen buurt kunnen wonen, ook als ze zorg of ondersteuning nodig hebben.

Werkwijze

De wijkverpleegkundigen (1.5 à 2 fte) bezochten hiertoe elk jaar ongeveer 200 ouderen. Tijdens dit huisbezoek brachten ze de hulpbehoefte in kaart met een vragenlijst (Easycare). Zo nodig boden ze verpleegkundige zorg of verwezen ze de cliënt door. Na 1 jaar werden de ouderen nog een keer bezocht. Daarnaast was de wijkverpleegkundige een toegankelijk aanspreekpunt voor ouderen met vragen over gezondheid, welzijn, veiligheid en wonen. Ook andere zorg- en hulpverleners en woningcorporaties wisten de wijkverpleegkundigen te vinden met hun zorgen over ouderen. Ze kregen ook signalen over (verborgen) hulpvragen van Zorgwachters, die professionele mantelzorg en burenhulp verlenen in de wijk Overvecht.

Verslagen


Eindverslag

Doel van het project Zichtbare Schakel in Overvecht is het vroegtijdig signaleren van gezondheids- en welzijnsproblemen bij kwetsbare ouderen in Overvecht. Einddoel is kwetsbare ouderen langer zelfredzaam en tevreden in de eigen buurt te laten wonen, ook als ze zorg of ondersteuning nodig hebben. De vijf wijkverpleegkundigen bezoeken hiertoe jaarlijks circa 200 ouderen. In 2011-2012 bereikten ze in totaal 407 ouderen. De meeste ouderen (circa 85%) werden bereikt via een digitaal cliëntenbestand van thuiszorgorganisatie Careyn (samenwerkingspartner) en 15% via verwijzers of op initiatief van ouderen zelf. Tijdens het huisbezoek bachten de wijkverpleegkundigen de hulpbehoefte in kaart door het afnemen van een gevalideerde vragenlijst (meetinstrument Easycare). Indien nodig startten ze verpleegkundige interventies, verwezen door en leverden nazorg. De meest ingezette activiteiten waren voorlichting en advies (78%), praktische ondersteuning bieden/regelen (30%) en toeleiding naar de juiste hulp en instanties (13%). Bij afronding van het contact had 57% van de ouderen - naar mening van de wijkverpleegkundige - zijn/haar leven weer (meer) onder controle. Na een jaar bezochten de wijkverpleegkundigen de kwetsbare ouderen nogmaals in de thuissituatie.

Kenmerken

Projectnummer:
206010023
Looptijd: 100%
Looptijd: 100 %
2009
2013
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
Drs. W.H.G. Looymans
Verantwoordelijke organisatie:
Zorgwacht
Afbeelding

Verpleging en verzorging

Verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verzorgenden zijn dé onmisbare schakel in preventie, zorg en ondersteuning. Daarom investeren wij in kennis door en voor deze beroepsgroepen. Bekijk hoe we dat doen.