Mobiele menu

ZoTeG = ZorgTechnologie voor de Gehandicaptenzorg, zo doen we dat met technologie! Academische werkplaats voor zorgtechnologie als vanzelfsprekend onderdeel van gehandicaptenzorg Opzet van samenwerking, kennisontwikkeling, implementatie en verspreiding 2

Onze academische werkplaats heet “ZoTeG”. Dat staat voor: ZOrgTEchnologie voor de Gehandicaptenzorg, zo doen we dat met technologie! ZoTeG is een nieuwe en unieke samenwerking tussen zorgorganisaties, hulpmiddelengebruikers, universiteiten, MBO en Academy Het Dorp. Er liggen veel kansen voor de inzet van technologische hulpmiddelen in de zorg voor en ondersteuning aan mensen met een lichamelijke, cognitieve en/of verstandelijke beperking. Cliënten willen technologie gebruiken en de zorg wil technologie inzetten. De kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg kan ermee vergroot worden. Maar er zijn nog veel vragen onbeantwoord. Samen beantwoorden we vragen over effectiviteit en kosteneffectiviteit, over hoe technologie past in zorg- en werkprocessen, over mogelijkheden in relatie tot arbeidsbesparing en over duurzame bekostiging. ZoTeG onderzoekt, implementeert en draagt zo bij aan de wetenschappelijke onderbouwing van de inzet van technologie in de gehandicaptenzorg.

Kenmerken

Projectnummer:
10310032120005
Looptijd: 3%
Looptijd: 3 %
2021
2099
Onderdeel van programma:
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
dr. A. van der Poel
Verantwoordelijke organisatie:
Academy Het Dorp