Zuid voor Zuid Feyenoord

Projectomschrijving

De MDT-reis

De Feyenoord Foundation geeft zijn maatschappelijk jeugdprogramma een boost via deze MDT.  In Zuid voor Zuid Feyenoord wordt gebruik gemaakt van de metafoor van een voetbalteam.

De deelnemende jongeren beginnen deze MDT-reis met het tekenen van een ‘spelerscontract’ bij Zuid voor Zuid. Daarbij gaan ze op de foto met het shirt van Feyenoord en maken kennis met hun teamgenoten. Vervolgens stelt elke jongere onder begeleiding van een Feyenoord-professional een eigen trainingsschema op voor de ‘wedstrijden’(activiteiten in de wijk) die ze gaan spelen. De topprestatie die zij moeten leveren is iets goeds doen voor hun wijk en rolmodel worden.

De jongeren werken ook aan hun eigen ontwikkeling. Ze krijgen trainingen in diverse sporten zoals boksen, voetballen of basketbal. Daar leren ze samenwerken, met elkaar communiceren en omgaan met winst/verlies. Ook trainen ze hun vaardigheden op het gebied van media-wijsheid, werk vinden en studeren. Om hen te prikkelen voor techniek kunnen ze codeerlessen via robotvoetbal krijgen. De jongeren houden hun ontwikkeling bij in een digitaal portfolio. Ze sluiten hun traject af met een certificaat dat ze ontvangen tijdens een feestelijke afsluiting in de Kuip.   

Betekenis

  • Voor jongeren

Doelen stellen, plannen en verantwoordelijkheid dragen. Dit is een greep uit vaardigheden die jongeren leren tijdens deze MDT. Met de ervaringen die ze opdoen, voeden ze hun kennis. Omdat ze rolmodel worden in hun eigen wijk, groeit hun verantwoordelijkheidsgevoel én zelfvertrouwen. Verder krijgen ze een materiële beloning voor hun inzet in de vorm van leuke extra’s zoals een trainingspak,  wedstrijdkaarten, sportartikelen, een tegoedbon of een speaker. Deze MDT geeft je jongeren (weer) motivatie voor een opleiding of een baan. Zo voorkomt deze MDT ook dat ze op school of op hun werk uitvallen

  • Voor de deelnemende organisaties en/of de samenleving

Jongeren doen ervaring op in hun eigen wijk en ervaren hoe ze met sportactiviteiten echt iets voor hun wijk kunnen betekenen. Sport draagt niet alleen bij aan hun eigen ontwikkeling, maar helpt ook om andere mensen te stimuleren en motiveren. Dat vergroot de samenhang in de wijk. De ervaring leert ook dat deelnemers meer vertrouwen krijgen in instanties als de gemeente. Omdat zij zich door deze MDT meer betrokken voelen bij hun wijk, willen zij zich hiervoor ook in de toekomst blijven inzetten.

Doelgroep

Jongeren van 14-25 jaar

Regio

Rotterdam-Zuid

Verslagen

Samenvatting van de aanvraag

Zuid voor Zuid is een project waarmee jongeren hun maatschappelijke diensttijd vervullen voor hun eigen wijk en tegelijkertijd nieuwe skills en vaardigheden aanleren. Ze vormen samen met andere jongeren een eigen team waarmee ze 15 weken een topprestatie gaan neerzetten. Ze doen dit door te werken aan zichzelf en ze leren ook gelijk deze vaardigheden te ontplooien in maatschappelijke activiteiten in de wijk. Het aanbod bestaat uit diverse trainingen en workshops waarmee ze aan hun eigen ontwikkeling werken. Dit kunnen o.a. de volgende trainingen zijn; fysieke sporttrainingen in diverse sporten (o.a. voetbal, basketbal en boksen). Tijdens deze lessen wordt ook gewerkt aan de sociaal-emotionele vaardigheden zoals samenwerken, communicatie, omgaan winst/verlies en zelfvertrouwen. Verder zijn er trainingen gericht op werk vinden, studievaardigheden en is er veel aandacht voor de 21e-eeuwse vaardigheden. Daarbij is o.a. aandacht voor coderen en mediawijsheid. Jongeren houden hun ontwikkeling bij in een digitaal portfolio en kunnen skills moves verdienen door het geven van o.a. trainingen, wedstrijdbegeleiden en onderwijsondersteuning bieden. Zij doen dit altijd onder begeleiding van Feyenoord professionals en de projecten maken ook mede deel uit van het maatschappelijk beleid van Feyenoord. De verdiende skillmoves kunnen ze verzilveren voor wedstrijdkaarten, een trainingspak, sportartikelen, een tegoedbon of een speaker. Iedere periode is er een terugkom moment voor oud-deelnemers zodat zij een onderdeel zijn van het programma en hun proces een inspiratie voor de anderen kan zijn.

Kenmerken
Projectnummer:
743004035
Looptijd:
2020
2023
Gerelateerde subsidieronde:
Projectleider en penvoerder:
C. Lagendijk
Verantwoordelijke organisatie:
Feyenoord Foundation