COVID19 Outcomes in Older People - the COOP study

Project description

Meer dan 90% van alle sterfte aan COVID-19 betreft patiënten vanaf 70 jaar en functionele achteruitgang komt veel voor. Ouderen zijn onderling heel verschillend wat betreft vitaliteit en kwetsbaarheid.

Doel

Behandeling op maat begint met een goede inschatting van prognose en kennis over de ziekte, maar veel is nog onbekend. Voorspelt kwetsbaarheid de korte en lange-termijn gevolgen van COVID-19 bij ouderen? Hoe spelen biologisch veroudering en kwetsbaarheid een rol in sterfte of juist herstel? Wat zijn doelen die voor ouderen belangrijk zijn bij beslissingen over behandeling bij acute ernstige aandoeningen?

Onderzoeksopzet

In de COOP studie werken alle benodigde professionals en ouderen samen om met gedegen wetenschappelijk onderzoek de gevolgen van ouderen met COVID-19 te optimaliseren. Door gebruik te maken van de vele Nederlandse data die eerder bij ouderen met COVID-19 zijn verzameld in de eerstelijn, thuis, ziekenhuis en verpleeghuis, zullen de resultaten snel beschikbaar komen.

Uitvoerende partijen

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC, Amsterdam UMC – locatie VUmc, Radboud UMC, UMC Utrecht en KBO-PCOB.

Meer informatie

Hoofdaanvrager, projectleider en penvoerder: Dr. S.P. Mooijaart (LUMC)

Products

Title: Trends in demographics, clinical characteristics, frailty and in-hospital mortality of hospitalized older covid-19 patients during the pandemic, The COVID-OLD study, a Dutch multicentre cohort study
Author: B.F.M. van Raaij, R.A.L. Smits, H.A. Polinder-Bos, S.W.M. Jansen, C.M.J. van der Linden, J.M. van der Bol, E.M.M. van der Glind, A. Wassenburg, H.C. Willems, D.G. Barten, L.M. Kampschreur, O. Karimi, J. Lucke0, B.C. van Munster, S.H.M. Robben, R. Ruiter, H.J. Schouten, F.J.A. van Deudekom, J. Festen, R. Noordam, S. Trompet, S.P. Mooijaart; On behalf of the COVID-OLD and COOP study group
Title: The self-reported Clinical Frailty Scale and its cross-sectional association with various health domains in the general older population in the Netherlands.
Author: V.M.G.T.H. van der Klei1, M.D.W. van Dalsen1, Y.M. Drewes1,2, S.P. Mooijaart1, J. Gussekloo1,2, and F. van den Bos1 for the COOP-consortium and the COOP Older People Advisory Board.
Title: EU-COGER study – methodology
Author: Miriam L. Haaksma
Title: Preferred Health Outcomes Of Older Adults In The Netherlands In Relationship To Frailty Status – The COOP Study.
Author: Van der Klei V.M.G.T.H., Drewes Y.M., van Raaij B.F.M., van Dalsen M.D.W., Julien A.G., Festen J., Mooijaart S.P., Gussekloo J. and van den Bos F. on behalf of the COVID-19 Outcomes in Older People (COOP)-consortium and the COOP Seniors Advisory Board.
Title: Recovery of daily functioning and quality of life in post-COVID-19 patients in geriatric rehabilitation
Author: Miriam L. Haaksma
Title: The self-reported Clinical Frailty Scale and its cross-sectional association with various health domains in the general older population in the Netherlands.
Author: V.M.G.T.H. van der Klei, M.D.W. van Dalsen, Y.M. Drewes, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, and F. van den Bos for the COOP-consortium and the COOP Older People Advisory Board.
Title: COVID-19 Outcomes in Older People - COOP COVID-old
Author: Harmke Polinder-Bos
Title: Preferred Health Outcomes Of Older Adults In The Netherlands In Relationship To Frailty Status – The COOP Study.
Author: Van der Klei V.M.G.T.H.1,2, Drewes Y.M.1-3, van Raaij B.F.M. 1,2, van Dalsen M.D.W. 1,2, Julien A.G. 1,2, Festen J.4, Mooijaart S.P.1,2, Gussekloo J.1-3 and van den Bos F. 1,2 on behalf of the COVID-19 Outcomes in Older People (COOP)-consortium and the COOP Seniors Advisory Board.
Title: EU-COGER: European Cooperation in Geriatric Rehabilitation research after COVID-19
Author: Miriam L. Haaksma
Title: Recovery of daily functioning and quality of life in post-COVID-19 patients in geriatric rehabilitation
Author: Miriam L. Haaksma
Title: COOP - COVID-19 OUTCOMES IN OLDER PEOPLE
Author: SCIENCE DAYS INTERNAL MEDICINE Erasmus MC Harmke Polinder-Bos
Title: EU-COGER study – methodology
Author: Miriam L. Haaksma
Title: Delirium in older patients with COVID-19: prevalence, risk factors and clinical outcomes across the first three waves of the pandemic
Author: Julia Minnema1, Lisanne Tap1, Jessica M. van der Bol2, Floor J.A. van Deudekom3, Miriam C. Faes4, Steffy W.M. Jansen5, Carolien M. J. van der Linden5, Jacinta A. Lucke6, Simon P. Mooijaart7,8, Barbara van Munster9, Raymond Noordam7, Bas F. M. van Raaij7 Rikje Ruiter10, Rosalinde A. L. Smits7, Hanna C. Willems11, Francesco U. S. Mattace-Raso1, Harmke A. Polinder-Bos1
Title: The impact of delirium on recovery in geriatric rehabilitation after acute infection
Author: J. Minnema1, H. A. Polinder-Bos1, M. Cesari2, F. Dockery3, I.H.J. Everink4, B.N. Francis5, A.L. Gordon6, S. Grund7, L.M. Perez Bazan8, O.N. Tkacheva9, E. Topinková10,11, M.A. Vassallo12, M.C. Faes13, L.S. van Tol14, 15, M.A.A. Caljouw14,15, W.P. Achterberg14,15, M.L. Haaksma14,15, on behalf of the EU-COGER consortium and the COOP consortium
Title: Regional differences in ICU admission during the COVID-19 pandemic; do differences in triage decisions affect in-hospital mortality? The COvid MedicaTion (COMET) study
Author: Julia Minnema1¶, Roos Sablerolles2¶ , Janneke van Kempen3, Hugo van der Kuy2, Harmke Polinder-Bos1, Bob van de Loo4, Jorie Versmissen1,2, Melvin Lafeber1&, Miriam C. Faes3& on behalf of the COMET research team^ 1 Department of Internal Medicine, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, the Netherlands 2 Department of Hospital Pharmacy, Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, the Netherlands 3 Department of Geriatrics, Amphia Hospital, Breda, the Netherlands 4 Digitalis Rx BV
Title: Wat vindt u belangrijk?” Een verkenning van de behandeldoelen van 70-plussers in Nederland in geval van acuut en/of ernstig ziek zijn en de rol van kwetsbaarheid.
Author: Van der Klei V.M.G.T.H.1, Drewes Y.M.1,2, van Raaij B.F.M. 1, van Dalsen M.D.W. 1, Festen J.3, Gussekloo J.1,2, Mooijaart S.P.1 en van den Bos F. 1 namens het COVID-19 Outcomes in Older People (COOP)-Consortium en de COOP-Ouderenraad.
Title: “It’s all about perspectives”
Author: Nvt --> presentatie door Veerle van der Klei, over dezelfde studie als gepresenteerd in Den Bosch (februari) en in Helsinki (september as).
Title: The impact of the second wave of the COVID-19 pandemic on Positive Health and the role of complex health problems: A cross-sectional study in community-dwelling older adults in the Netherlands.
Author: V.M.G.T.H. van der Klei1, I.S. Moens1, T. Simons1, W.P.J. den Elzen2, S.P. Mooijaart1, J. Gussekloo1,3, S. Trompet1 and Y.M. Drewes1,3 for the PHICOP-study and the COOP-consortium.
Title: Association between Clinical Frailty Scale and mortality 24 months after hospitalisation in adult patients with COVID-19
Author: Julia Minnema1, Melvin Lafeber1, Roos Sablerolles2, Janneke van Kempen3, Lisanne Tap1, Harmke A. Polinder-Bos1, Bob van de Loo4, Hugo van der Kuy2, Miriam C. Faes3 on behalf of the COMET research team^
Title: The impact of the second wave of the COVID-19 pandemic on Positive Health and the role of complex health problems: A cross-sectional study in community-dwelling older adults in the Netherlands.
Author: V.M.G.T.H. van der Klei, I.S. Moens, T. Simons, W.P.J. den Elzen, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, S. Trompet and Y.M. Drewes for the PHICOP-study and the COOP-consortium.
Title: Recovery of daily functioning and quality of life in post-COVID-19 patients in geriatric rehabilitation
Author: Miriam L. Haaksma
Title: A study protocol for external validation of eight COVID-19 prognostic models for predicting risk of mortality after presenting with COVID-19 infection in the elderly population in hospital, primary care, and nuring home setting
Author: Anum Zahra, Kim Luijken, Karel G.M. Moons, Maarten van Smeden on behalf of the COVID-19 Outcomes in Older People (COOP) Consortium
Title: Regional differences in ICU admission during the COVID-19 pandemic; do differences in triage decisions affect in-hospital mortality? The COvid MedicaTion (COMET) study
Author: Julia Minnema, Roos Sablerolles, Janneke van Kempen, Hugo van der Kuy, Harmke Polinder-Bos1, Bob van de Loo4, Jorie Versmissen, Melvin Lafeber, Miriam C. Faes on behalf of the COMET research team
Title: “Wat vindt u belangrijk?” Een verkenning van de behandeldoelen van 70-plussers in Nederland in geval van acuut en/of ernstig ziek zijn en de rol van kwetsbaarheid.
Author: Van der Klei V.M.G.T.H., Drewes Y.M., van Raaij B.F.M., van Dalsen M.D.W., Festen J., Gussekloo J., Mooijaart S.P. en van den Bos F. namens COOP-Consortium en de COOP-Ouderenraad.
Title: Trends in demographics, clinical characteristics, frailty and in-hospital mortality of hospitalized older covid-19 patients during the pandemic, The COVID-OLD study, a Dutch multicentre cohort study
Author: B.F.M. van Raaij, R.A.L. Smits, H.A. Polinder-Bos, S.W.M. Jansen, C.M.J. van der Linden, J.M. van der Bol, E.M.M. van der Glind, A. Wassenburg, H.C. Willems, D.G. Barten, L.M. Kampschreur, O. Karimi, J. Lucke0, B.C. van Munster, S.H.M. Robben, R. Ruiter, H.J. Schouten, F.J.A. van Deudekom, J. Festen, R. Noordam, S. Trompet, S.P. Mooijaart; On behalf of the COVID-OLD and COOP study group
Title: Regional differences in ICU admission during the COVID-19 pandemic; do differences in triage decisions affect in-hospital mortality? The COvid MedicaTion (COMET) study
Author: Julia Minnema1¶, Roos Sablerolles2¶ , Janneke van Kempen3, Hugo van der Kuy2, Harmke Polinder-Bos1, Bob van de Loo4, Jorie Versmissen1,2, Melvin Lafeber1&, Miriam C. Faes3& on behalf of the COMET research team^
Title: Delirium in older COVID-19 patients: Evaluating risk factors and outcomes
Author: Bart Kroon, Sara JE Beishuizen, Inge HT van Rensen, Dennis G Barten, Jannet J Mehagnoul-Schipper, Jessica M van der Bol, Jacobien LJ Ellerbroek, Jan Festen, Esther MM van de Glind, Liesbeth Hempenius, Mathieu van der Jagt, Steffy WM Jansen, Carolien JM van der Linden , Simon P Mooijaart, Barbara C van Munster, Leanne LE Oosterwijk, Lisa Smit, Louise C Urlings-Strop, Hanna C Willems, Francesco US Mattace-Raso, Harmke A Polinder-Bos
Magazine: Int J Geriatr Psychiatry
Link: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/gps.5810
Title: Delirium in older COVID-19 patients: Evaluating risk factors and outcomes
Author: Kroon B, Beishuizen SJE, van Rensen IHT, Barten DG, Mehagnoul-Schipper JJ, van der Bol JM, Ellerbroek JLJ, Festen J, van de Glind EMM, Hempenius L, van der Jagt M, Jansen SWM, van der Linden CJM, Mooijaart SP, van Munster BC, Oosterwijk LLE, Smit L, Urlings-Strop LC, Willems HC, Mattace-Raso FUS, Polinder-Bos HA.
Magazine: International Journal of Geriatric Psychiatry
Title: Characteristics and outcomes of older patients hospitalised for COVID-19 in the first and second wave of the pandemic in The Netherlands: the COVID-OLD study
Author: Rosalinde A L Smits, Stella Trompet, Carolien M J van der Linden, Jessica M van der Bol, Steffy W M Jansen, Harmke A Polinder-Bos, Hanna C Willems, Dennis G Barten, Laura C Blomaard, Mark G J de Boer, Floor J A van Deudekom, Jacobien L J Ellerbroek, Jan Festen, Esther M M van de Glind, Linda M Kampschreur, Ouafae Karimi, Bart Kroon, Marc G J A van Lanen , Jacinta A Lucke, Huub A A M Maas, Francesco U S Mattace-Raso, Barbara C van Munster, Lisette Reijerse, Sarah H M Robben, Rikje Ruiter, Henrike
Magazine: Age and Ageing
Title: Fibrotic-like abnormalities notably prevalent one year after hospitalization with COVID-19
Author: Bas F.M. van Raaij, Lauran Stöger, Chris Hinnen, Kristell M. Penfornis, Cindy M.M. de Jong, Frederikus A. Klok, Anna H.E. Roukens, D.S. Veldhuijzen, M. Sesmu Arbous, Raymond Noordam, E.R. Marges, J.J. Miranda Geelhoed
Magazine: Respiratory Medicine and Research
Link: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2590041222000885?via%3Dihub
Title: Pan-European Study on Functional and Medical Recovery and Geriatric Rehabilitation Services of Post-COVID-19 Patients: Protocol of the EU-COGER Study
Author: S Grund, M A A Caljouw, M L Haaksma, A L Gordon, R van Balen, J M Bauer, J M G A Schols, W P Achterberg
Magazine: Journal of Nutrition, Health and Aging
Title: Fibrotic-like abnormalities notably prevalent one year after hospitalization with COVID-19
Author: Bas F.M. van Raaij, Lauran Stöger, Chris Hinnen, Kristell M. Penfornis, Cindy M.M. de Jong, Frederikus A. Klok, Anna H.E. Roukens, D.S. Veldhuijzen, M. Sesmu Arbous, Raymond Noordam, E.R. Marges, J.J. Miranda Geelhoed
Magazine: Respiratory Medicine and Research
Title: Voortgangsverslag gegevens / Progress report data Dossier nummer / Dossier number: 10430102110005 COVID19 Outcomes in Older People - the COOP study
Title: LEERBOEK GERIATRIE PROBLEEMGEORIËNTEERD WERKEN MET OUDEREN
Author: Marianne van Iersel, Martin Smalbrugge, Marjolein van de Pol, Mirko Petrovic, Marcel Olde Rikkert (redactie)
Link: http://www.leeromgeving-boom.tijdstroom.nl/
Title: COVID-19 bij ouderen
Author: L. Tap, S. Mooijaart, H.A. Polinder-Bos
Title: Manuscript; Regional differences in ICU admission during the COVID-19 pandemic; do differences in triage decisions affect in-hospital mortality? The COvid MEdicaTion (COMET) study

Reports


Summary of the application

COVID-19 treft met name de ouderen heel hard: 90% van alle sterfte aan COVID-19 betreft patiënten van 70 jaar en ouder en de ziekte lijkt daarnaast bij ouderen gepaard te gaan met grotere kans op functionele en cognitieve achteruitgang en delirium. De behandeling van ouderen met COVID-19 vindt zowel thuis plaats door de huisarts als in ziekenhuis en verpleeghuis. Een goede behandeling op maat begint met een goede inschatting van iemands prognose: behandeling op maat vereist prognose op maat. Echter, juist met betrekking tot de prognose en verwachte gezondheidsuitkomsten bij ouderen is relatief nog weinig onderzocht, nationaal noch internationaal. De diversiteit van ouderen in termen van kwetsbaarheid en groot en de betekenis daarvan onbekend, terwijl daarop de belangrijke behandelbeslissingen moeten worden genomen: Welke oudere COVID-19 patiënt loopt het grootste risico en is dus gebaat bij ziekenhuis of IC opname? Wanneer zijn de vooruitzichten zo slecht dat eerder tijdig palliatieve i.p.v. curatieve zorg ingezet kan worden? Welke vitale ouderen kunnen juist een zware behandeling wel aan? Hoe goed herstellen ouderen met COVID-19 door middel van geriatrische revalidatie? Bij wie moet ondersteuning worden ingezet om achteruitgang tegen te gaan? In de COOP studie bundelen alle benodigde professionals en ouderen zelf hun krachten om, op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek, behandeling van ouderen met COVID-19 te optimaliseren. Twee vragen uit de FMS COVID-19 Kennisagenda worden expliciet beantwoord. Door gebruik te maken van de vele Nederlandse data bij ouderen met COVID-19 die al zijn verzameld in de drie gezondheidszorg settings (eerstelijn en thuis, ziekenhuis, en verpleeghuis), zullen de resultaten snel beschikbaar komen zodat ze tijdens de huidige pandemie nog ingezet kunnen worden. Daarnaast zullen de onderzoeksresultaten de samenleving beter voorbereiden op een eventuele volgende pandemie. Onderzoek naar de effecten van COVID-19 bij ouderen (ongeacht de setting) ontbreekt nagenoeg in de internationale literatuur. Door onze goede nationale onderzoeksinfrastructuur in Nederland zijn wij met het COOP consortium in staat om vrijwel alle bestaande Nederlandse onderzoeks-cohorten gericht op oudere COVID-19 patiënten te bundelen en waar nodig strategisch te verrijken met aanvullende gegevens. Op basis van deze unieke Nederlandse data worden de bestaande en nieuw ontwikkelde prognostische modellen getoetst op hun waarde bij ouderen met COVID-19 in de thuissituatie, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar kans op ziekenhuisopname, IC opname en sterfte, maar ook naar gezondheidsuitkomsten die met name een rol spelen bij ouderen zoals zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en patiëntervaring na herstel van de ziekte. Daarnaast wordt onderzocht welke specifieke kenmerken van veroudering samengaan met uitkomsten van COVID-19 bij ouderen. Zo wordt de relatie van bijvoorbeeld kwetsbaarheid, delirium, spiermassaverlies en veroudering van het immuunsysteem gerelateerd aan de gevolgen van de COVID-19. Gedurende het gehele project worden de onderzoekers bijgestaan en geïnformeerd door de ervaringen en behoeften van de oudere patiënt met COVID-19 zelf. Daarnaast worden de voor ouderen relevante gegevens over de gevolgen van COVID-19 verzameld, en wordt de kennis uit het gehele project gebundeld in informatie die voor ouderen, naasten en zorgverlenersbijdragen aan het kiezen van de juiste behandeling van COVID-19 en zijn we beter voorbereid op toekomstige pandemieën.

Subjects

Features

Project number:
10430102110005
Duration: 96%
Duration: 96 %
2021
2024
Part of program:
Project lead and secretary:
prof. dr. S.P. Mooijaart
Responsible organisation:
Leids Universitair Medisch Centrum