Mobiele menu

COVID-19 Outcomes in Older People - the COOP study

Projectomschrijving

Meer dan 90% van alle sterfte aan COVID-19 betreft patiënten vanaf 70 jaar en functionele achteruitgang komt veel voor. Ouderen zijn onderling heel verschillend wat betreft vitaliteit en kwetsbaarheid.

Doel

Behandeling op maat begint met een goede inschatting van prognose en kennis over de ziekte, maar veel is nog onbekend. Voorspelt kwetsbaarheid de korte en lange-termijn gevolgen van COVID-19 bij ouderen? Hoe spelen biologisch veroudering en kwetsbaarheid een rol in sterfte of juist herstel? Wat zijn doelen die voor ouderen belangrijk zijn bij beslissingen over behandeling bij acute ernstige aandoeningen?

Onderzoeksopzet

In de COOP studie werken alle benodigde professionals en ouderen samen om met gedegen wetenschappelijk onderzoek de gevolgen van ouderen met COVID-19 te optimaliseren. Door gebruik te maken van de vele Nederlandse data die eerder bij ouderen met COVID-19 zijn verzameld in de eerstelijn, thuis, ziekenhuis en verpleeghuis, zullen de resultaten snel beschikbaar komen.

Uitvoerende partijen

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC, Amsterdam UMC – locatie VUmc, Radboud UMC, UMC Utrecht en KBO-PCOB.

Context

Dit onderzoek is 1 van de studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager, projectleider en penvoerder: Dr. S.P. Mooijaart (LUMC)

Producten

Titel: Trends in demographics, clinical characteristics, frailty and in-hospital mortality of hospitalized older covid-19 patients during the pandemic, The COVID-OLD study, a Dutch multicentre cohort study
Auteur: B.F.M. van Raaij, R.A.L. Smits, H.A. Polinder-Bos, S.W.M. Jansen, C.M.J. van der Linden, J.M. van der Bol, E.M.M. van der Glind, A. Wassenburg, H.C. Willems, D.G. Barten, L.M. Kampschreur, O. Karimi, J. Lucke0, B.C. van Munster, S.H.M. Robben, R. Ruiter, H.J. Schouten, F.J.A. van Deudekom, J. Festen, R. Noordam, S. Trompet, S.P. Mooijaart; On behalf of the COVID-OLD and COOP study group
Titel: The self-reported Clinical Frailty Scale and its cross-sectional association with various health domains in the general older population in the Netherlands.
Auteur: V.M.G.T.H. van der Klei, M.D.W. van Dalsen, Y.M. Drewes, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, and F. van den Bos for the COOP-consortium and the COOP Older People Advisory Board.
Titel: COVID-19 Outcomes in Older People - COOP COVID-old
Auteur: Harmke Polinder-Bos
Titel: EU-COGER study – methodology
Auteur: Miriam L. Haaksma
Titel: The impact of the second wave of the COVID-19 pandemic on Positive Health and the role of complex health problems: A cross-sectional study in community-dwelling older adults in the Netherlands.
Auteur: V.M.G.T.H. van der Klei, I.S. Moens, T. Simons, W.P.J. den Elzen, S.P. Mooijaart, J. Gussekloo, S. Trompet and Y.M. Drewes for the PHICOP-study and the COOP-consortium.
Titel: Recovery of daily functioning and quality of life in post-COVID-19 patients in geriatric rehabilitation
Auteur: Miriam L. Haaksma
Titel: A study protocol for external validation of eight COVID-19 prognostic models for predicting risk of mortality after presenting with COVID-19 infection in the elderly population in hospital, primary care, and nuring home setting
Auteur: Anum Zahra, Kim Luijken, Karel G.M. Moons, Maarten van Smeden on behalf of the COVID-19 Outcomes in Older People (COOP) Consortium
Titel: Regional differences in ICU admission during the COVID-19 pandemic; do differences in triage decisions affect in-hospital mortality? The COvid MedicaTion (COMET) study
Auteur: Julia Minnema, Roos Sablerolles, Janneke van Kempen, Hugo van der Kuy, Harmke Polinder-Bos1, Bob van de Loo4, Jorie Versmissen, Melvin Lafeber, Miriam C. Faes on behalf of the COMET research team
Titel: Delirium in older COVID-19 patients: Evaluating risk factors and outcomes
Auteur: Kroon B, Beishuizen SJE, van Rensen IHT, Barten DG, Mehagnoul-Schipper JJ, van der Bol JM, Ellerbroek JLJ, Festen J, van de Glind EMM, Hempenius L, van der Jagt M, Jansen SWM, van der Linden CJM, Mooijaart SP, van Munster BC, Oosterwijk LLE, Smit L, Urlings-Strop LC, Willems HC, Mattace-Raso FUS, Polinder-Bos HA.
Magazine: International Journal of Geriatric Psychiatry
Titel: Characteristics and outcomes of older patients hospitalised for COVID-19 in the first and second wave of the pandemic in The Netherlands: the COVID-OLD study
Auteur: Rosalinde A L Smits, Stella Trompet, Carolien M J van der Linden, Jessica M van der Bol, Steffy W M Jansen, Harmke A Polinder-Bos, Hanna C Willems, Dennis G Barten, Laura C Blomaard, Mark G J de Boer, Floor J A van Deudekom, Jacobien L J Ellerbroek, Jan Festen, Esther M M van de Glind, Linda M Kampschreur, Ouafae Karimi, Bart Kroon, Marc G J A van Lanen , Jacinta A Lucke, Huub A A M Maas, Francesco U S Mattace-Raso, Barbara C van Munster, Lisette Reijerse, Sarah H M Robben, Rikje Ruiter, Henrike
Magazine: Age and Ageing
Titel: Pan-European Study on Functional and Medical Recovery and Geriatric Rehabilitation Services of Post-COVID-19 Patients: Protocol of the EU-COGER Study
Auteur: S Grund, M A A Caljouw, M L Haaksma, A L Gordon, R van Balen, J M Bauer, J M G A Schols, W P Achterberg
Magazine: Journal of Nutrition, Health and Aging
Titel: Fibrotic-like abnormalities notably prevalent one year after hospitalization with COVID-19
Auteur: Bas F.M. van Raaij, Lauran Stöger, Chris Hinnen, Kristell M. Penfornis, Cindy M.M. de Jong, Frederikus A. Klok, Anna H.E. Roukens, D.S. Veldhuijzen, M. Sesmu Arbous, Raymond Noordam, E.R. Marges, J.J. Miranda Geelhoed
Magazine: Respiratory Medicine and Research
Titel: COVID-19 bij ouderen
Auteur: L. Tap, S. Mooijaart, H.A. Polinder-Bos

Verslagen


Samenvatting van de aanvraag

COVID-19 treft met name de ouderen heel hard: 90% van alle sterfte aan COVID-19 betreft patiënten van 70 jaar en ouder en de ziekte lijkt daarnaast bij ouderen gepaard te gaan met grotere kans op functionele en cognitieve achteruitgang en delirium. De behandeling van ouderen met COVID-19 vindt zowel thuis plaats door de huisarts als in ziekenhuis en verpleeghuis. Een goede behandeling op maat begint met een goede inschatting van iemands prognose: behandeling op maat vereist prognose op maat. Echter, juist met betrekking tot de prognose en verwachte gezondheidsuitkomsten bij ouderen is relatief nog weinig onderzocht, nationaal noch internationaal. De diversiteit van ouderen in termen van kwetsbaarheid en groot en de betekenis daarvan onbekend, terwijl daarop de belangrijke behandelbeslissingen moeten worden genomen: Welke oudere COVID-19 patiënt loopt het grootste risico en is dus gebaat bij ziekenhuis of IC opname? Wanneer zijn de vooruitzichten zo slecht dat eerder tijdig palliatieve i.p.v. curatieve zorg ingezet kan worden? Welke vitale ouderen kunnen juist een zware behandeling wel aan? Hoe goed herstellen ouderen met COVID-19 door middel van geriatrische revalidatie? Bij wie moet ondersteuning worden ingezet om achteruitgang tegen te gaan? In de COOP studie bundelen alle benodigde professionals en ouderen zelf hun krachten om, op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek, behandeling van ouderen met COVID-19 te optimaliseren. Twee vragen uit de FMS COVID-19 Kennisagenda worden expliciet beantwoord. Door gebruik te maken van de vele Nederlandse data bij ouderen met COVID-19 die al zijn verzameld in de drie gezondheidszorg settings (eerstelijn en thuis, ziekenhuis, en verpleeghuis), zullen de resultaten snel beschikbaar komen zodat ze tijdens de huidige pandemie nog ingezet kunnen worden. Daarnaast zullen de onderzoeksresultaten de samenleving beter voorbereiden op een eventuele volgende pandemie. Onderzoek naar de effecten van COVID-19 bij ouderen (ongeacht de setting) ontbreekt nagenoeg in de internationale literatuur. Door onze goede nationale onderzoeksinfrastructuur in Nederland zijn wij met het COOP consortium in staat om vrijwel alle bestaande Nederlandse onderzoeks-cohorten gericht op oudere COVID-19 patiënten te bundelen en waar nodig strategisch te verrijken met aanvullende gegevens. Op basis van deze unieke Nederlandse data worden de bestaande en nieuw ontwikkelde prognostische modellen getoetst op hun waarde bij ouderen met COVID-19 in de thuissituatie, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar kans op ziekenhuisopname, IC opname en sterfte, maar ook naar gezondheidsuitkomsten die met name een rol spelen bij ouderen zoals zelfredzaamheid, kwaliteit van leven en patiëntervaring na herstel van de ziekte. Daarnaast wordt onderzocht welke specifieke kenmerken van veroudering samengaan met uitkomsten van COVID-19 bij ouderen. Zo wordt de relatie van bijvoorbeeld kwetsbaarheid, delirium, spiermassaverlies en veroudering van het immuunsysteem gerelateerd aan de gevolgen van de COVID-19. Gedurende het gehele project worden de onderzoekers bijgestaan en geïnformeerd door de ervaringen en behoeften van de oudere patiënt met COVID-19 zelf. Daarnaast worden de voor ouderen relevante gegevens over de gevolgen van COVID-19 verzameld, en wordt de kennis uit het gehele project gebundeld in informatie die voor ouderen, naasten en zorgverlenersbijdragen aan het kiezen van de juiste behandeling van COVID-19 en zijn we beter voorbereid op toekomstige pandemieën.

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430102110005
Looptijd: 90%
Looptijd: 90 %
2021
2024
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
Dr. S.P. Mooijaart MD PhD
Verantwoordelijke organisatie:
Leids Universitair Medisch Centrum