Optimal dosing and timing of steroids in hospitalized patients with COVID-19

Patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis hebben een vaak overmatige ontstekingsreactie. Het gebruik van het ontstekingsremmende corticosteroïd dexamethason is daarom de hoeksteen van de behandeling van deze patiënten. Helaas blijft er een groep patiënten over die onvoldoende reageert op deze behandeling.

Doel

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of patiënten met onvoldoende respons op de standaard behandeling met ontstekingsremmers baat hebben bij een hogere dosering, en wat het juiste moment is om deze verhoogde dosering toe te dienen.

Onderzoeksopzet

Dit project is een samenwerking tussen een aantal ziekenhuizen in Nederland, waarbij wat betreft steroïden behandeling er lokale verschillen zijn tussen moment van toedienen en dosering. Door data van een groot aantal patiënten samen te voegen en de bestaande praktijkvariatie in kaart te brengen en behandelingsuitkomsten te onderzoeken hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de juiste dosering en tijdstip van toedienen van steroïden in de behandeling van COVID-19. Daarnaast zal er ook gekeken worden of er bepaalde laboratorium markers zijn in het bloed of in de longen van de patiënten die voorspellen welke patiënten baat hebben bij een hoge dosis steroïden.

Uitvoerende partijen

Erasmus MC, Amsterdam UMC – locatie AMC, OLVG locatie West, St. Antonius Ziekenhuis, Isala Klinieken

Meer informatie

Hoofdaanvrager: H. Endeman (Erasmus MC)
Projectleider en penvoerder: J. Schinkel (Amsterdam UMC)

Subjects

Features

Project number:
10430102110010
Duration: 72%
Duration: 72 %
2022
2025
Part of programme:
Project lead and secretary:
dr. CJ Schinkel MD PhD
Responsible organisation:
Erasmus Medisch Centrum