Mobiele menu

Optimale dosering en timing van corticosteroïden bij gehospitaliseerde patiënten met COVID-19

Patiënten met COVID-19 opgenomen in het ziekenhuis hebben een vaak overmatige ontstekingsreactie. Het gebruik van het ontstekingsremmende corticosteroïd dexamethason is daarom de hoeksteen van de behandeling van deze patiënten. Helaas blijft er een groep patiënten over die onvoldoende reageert op deze behandeling.

Doel

Het doel van deze studie is om te onderzoeken of patiënten met onvoldoende respons op de standaard behandeling met ontstekingsremmers baat hebben bij een hogere dosering, en wat het juiste moment is om deze verhoogde dosering toe te dienen.

Onderzoeksopzet

Dit project is een samenwerking tussen een aantal ziekenhuizen in Nederland, waarbij wat betreft steroïden behandeling er lokale verschillen zijn tussen moment van toedienen en dosering. Door data van een groot aantal patiënten samen te voegen en de bestaande praktijkvariatie in kaart te brengen en behandelingsuitkomsten te onderzoeken hopen de onderzoekers meer inzicht te krijgen in de juiste dosering en tijdstip van toedienen van steroïden in de behandeling van COVID-19. Daarnaast zal er ook gekeken worden of er bepaalde laboratorium markers zijn in het bloed of in de longen van de patiënten die voorspellen welke patiënten baat hebben bij een hoge dosis steroïden.

Uitvoerende partijen

Erasmus MC, Amsterdam UMC – locatie AMC, OLVG locatie West, St. Antonius Ziekenhuis, Isala Klinieken

Context

Dit onderzoek is 1 van de studies op het gebied van onderzoek naar optimale medisch-specialistische zorg bij COVID-19. De onderzoeken hebben als doel het beantwoorden van belangrijke kennishiaten op gebied van behandeling. ZonMw faciliteert deze onderzoeken in het COVID-19 deelprogramma Behandeling om een bijdrage te leveren aan het bevorderen van optimale zorg voor COVID-19. De kennishiaten zijn geïdentificeerd door de Multidisciplinaire Wetenschapscommissie COVID-19 van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Meer informatie

Hoofdaanvrager: H. Endeman (Erasmus MC)
Projectleider en penvoerder: J. Schinkel (Amsterdam UMC)

Onderwerpen

Kenmerken

Projectnummer:
10430102110010
Looptijd: 69%
Looptijd: 69 %
2022
2025
Onderdeel van programma:
Projectleider en penvoerder:
J. Schinkel
Verantwoordelijke organisatie:
Erasmus Medisch Centrum