sars-COv-2 Vaccination response In people living with HIV – COVIH study

Bij personen die met HIV leven is de immuunrespons op coronavaccins onbekend. Zoals bij andere vaccins waargenomen, kan deze immuunrespons zijn verminderd door de immuun status van personen die leven met hiv. In dit onderzoek wordt de immuunrespons op vaccinatie bestudeerd en worden de bijwerkingen in kaart gebracht. Vervolgens zal gedurende de jaren daarna het verloop van de immuunrespons worden bestudeerd. 

Doel

Het doel van dit onderzoek is om onder personen met HIV de immuunrespons op vaccinatie te bestuderen en de bijwerkingen in kaart te brengen.

Achtergrond

Hoewel personen die leven met HIV (PLHIV) tegenwoordig dankzij HIV remmers een normaal leven kunnen leiden, blijkt hun afweer toch niet altijd normaal te functioneren. Uit eerdere vaccinatie studies met bijvoorbeeld Influenza of Hepatitis vaccins, bleek de immuunrespons op deze vaccins vaak verminderd of zelfs afwezig. Het is onbekend hoe PLHIV reageren op de nieuwe COVID-19 vaccins.

Onderzoeksopzet

In deze studie in 22 HIV centra zullen bij PLHIV de antistof responsen tegen de diverse COVID-19 vaccins worden vergeleken met de responsen van mensen zonder HIV, 4 weken na afronding van de vaccinatie. In een kleinere groep patiënten wordt uitgebreider onderzoek gedaan naar o.a. de cellulaire immuunrespons. Middels de lopende follow-up via de Stichting HIV Monitoring zullen de duur van de antistof respons en de incidentie van nieuwe SARS-CoV-2 infecties worden geanalyseerd.

Te verwachten resultaten

De resultaten van het onderzoek zullen worden gebruikt om advies te geven over gebruik van COVID-19 vaccins bij PLHIV.

Uitvoerende partijen

Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), Erasmus MC, OLVG Locatie West

Meer informatie

Dr. A.H.E. Roukens, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Prof. dr. K. Brinkman, van OLVG
Dr. C. Rokx, van Erasmus MC
Dr. B.J.A. Rijnders, van Erasmus MC

Subjects

Features

Project number:
10430072010008
Duration: 96%
Duration: 96 %
2021
2024
Part of programme:
Related funding round:
Project lead and secretary:
prof. dr. K. Brinkman
Responsible organisation:
OLVG